Cum se calcă scutecele? — Sfaturi de la Silviu Iliuță

0
121
Booking.com

Cum se cal­că scu­te­ce­le? — Sfa­turi de la Sil­viu Iliu­ță:

Dra­gă doam­nă, sunt mai mul­te moda­li­tăți de a căl­ca scu­te­cul:

1. Il  puneti pe bar­ba­tul dum­ne­a­voas­ta noap­tea, dupa ce vine de la car­ci­u­ma. Daca se sca­pă, inseam­na ca e foar­te beat. Atunci, dati la o par­te patu­ra de pe el si cal­cati scu­te­cul direct aco­lo, pe pre­sul de la usa.

2. Luati scu­te­cul de pe copil si iesi­ti in sta­tia de auto­buz. Ina­in­te sa ajun­ga masi­na, intin­deti pe sosea scu­te­cul, apoi il lasati la cal­cat. Abia la fina­lul zilei, se poa­te spu­ne ca e cal­cat, dar  nu il dati copi­lu­lui, ci pro­bati-l tot pe bar­bat, cand vine beat.

3. Cand il cal­cati pe inte­ri­or, urmati ace­ea­si pro­ce­du­ra ca ace­ea cu auto­bu­zul, numai ca in inte­ri­o­rul casei. Sau folo­si­ti o masi­na mai mica, in garaj.

4. Ori­ce ati ale­ge, tineti depar­te scu­te­ce­le de copii! Si in gene­ral, lasati-o mai mult pe buni­ca sa se ocu­pe de par­tea asta de cres­te­re. Si de alte­le. De toa­te cele­lal­te.

Cu plă­ce­re!

Sil­viu Iliu­ță, cronicipebune.ro


Redu­ce­re mare la cărți!

Toa­te trei volu­me­le SE POT ACHIZITIONA NUMAI DE AICI. SAU FURA DE LA PRIETENI. Diver­se vari­an­te de pache­te pen­tru volu­me­le 1, 2, 3: PE ACEST LINK

Frag­ment: „Iubi­ta mea, sunt beat. De două ore stau ascuns în toa­le­tă şi tre­sar la fie­ca­re băta­ie în uşă. Zac aici, pe jos, nu pen­tru că simt o plă­ce­re deo­se­bi­tă de a sta cu cos­tu­mul meu din liceu pe uri­na de pe jos, ci pen­tru că nu am găsit altă cale. De dimi­nea­ţă beau. Beau încon­ti­nuu, cu nea­mu­ri­le tale, cu naşii, cu nea­mu­ri­le mele, cu niş­te vecini, cu tre­că­to­rii, cu veci­nii.

M-a tăi­at tac-tu! De aia beau, să uit. Şi să sper că n-a făcut-o intenţio­nat. Ves­tea bună e că de când beau, mi s-a oprit sân­ge­ra­rea.

A, şi mai e una: sec­tanţii ăia au vân­dut patru aspi­ra­toa­re şme­che­re, de mii de dolari, rude­lor tale. Ceea ce e bine pen­tru că am câş­ti­gat comi­sion o cutie de deter­gent. Nu te îngri­jo­ra, în patru­zeci și opt de rate luna­re sca­pă de zece la sută din cos­tul total, apoi le pot da îna­poi.

I-am pupat în mod egal pe toţi, şi pe ai tăi, şi pe ai mei. Am mai tur­nat în mine şi câte­va paha­re cu şam­pa­nie, de unde şi inco­e­renţa.

Mătu­şa ta mi-a zis:

– Mân­ca-l-ar mătu­şa de băi­at! Bine ai venit în fami­lie!

Şi m-a pupat pe gură. Am vrut să îţi zic eu pri­mul, în caz că o să afli pes­te ani.

NU am o aven­tu­ră cu mătu­şa ta şi… NU vreau una! Nu pen­tru că nu o găsesc atrac­ti­vă, să nu mă înţe­legi greşit, nu am nimic per­so­nal cu ea. Doar că mus­ta­ţa ei îmi adu­ce amin­te de tatăl tău.

NU o să merg în vizi­tă de Cră­ciun aca­să la ea, asta ca să ştii de acum.

Acum, iubi­ta mea, citesc cita­te­le mâzgă­li­te pe pereţi. Cred că avem mulţi psi­ho­pa­ţi în fami­lie. Unul a scris cu lite­re roşii, mari: DE CEEEEE, DOAMNEEEE? Cred, de fapt sunt sigur, că e tac-tu.

Altul a scris: CIORBADE RAHAT, FRIPTURATARE, SARMALELEORIBILE. Cred că e buni­ca.

Apoi, am con­ve­nit că nu ascul­tăm mane­le la nun­tă? Am con­ve­nit! Şi de două ore avem numai mane­le.

– Decât două-trei pie­se pen­tru pri­e­te­nii mei din arma­tă! „Hai, libe­ra­re!“ a zis tatăl tău. După care s-a uitat urât la mine şi m-a între­bat:

– Nu e însăr­ci­na­tă fata mea, nu? Aţi glu­mit voi. Haha­hah!

Unchiul meu a dat mâna cu Make­le. După ce l-a atins, și-a scui­pat în pal­mă şi s-a şters pe căma­şă jumă­ta­te de oră.

Ray dansea­ză cu mătu­şa ta. Nu sunt sigur că nu îl vio­lea­ză până dimi­nea­ţă.”


Man­ga­lia News, 25 ianu­a­rie 2019. Mul­țu­mim, Sil­viu Iliu­ță! 🙂


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele