Consiliul Cetățenesc Mangalia
Opinii, comentarii, propuneri

0
348

”Bună dimi­nea­ța.  

O idee exce­len­tă, Con­si­li­ul Cetă­țe­nesc, care poa­te pola­ri­za ini­ția­ti­ve cetă­țe­nești de valoa­re, cu posi­bi­li­tăți de rea­li­za­re.

La acest moment, con­si­der că de o impor­tan­ță vita­lă pen­tru Man­ga­lia este decon­ta­mi­na­rea urgen­tă a ora­șu­lui de res­tu­ri­le de plăci de azbo­ci­ment (con­ți­nut mare de azbest) rezul­ta­te din demo­la­rea ires­pon­sa­bi­lă a gara­je­lor. Este un peri­col real pen­tru sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor. 

Auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui (Pre­fect, Gar­da de mediu, Minis­te­rul sana­ta­tii), ar tre­bui urgent impli­ca­te”. (I.P).

Citiți și: CONSILIUL CETĂȚENESC AD-HOC: Poten­ți­ali vii­tori can­di­dați la Pri­mă­ria Man­ga­lia. FORUM DE DISCUȚII


UPDATE - Comen­ta­rii:

Nico­lae Baci­la: Demo­la­rea ires­pon­sa­bi­la este din cau­za Pri­ma­ri­ei. Daca actiu­nea e de inte­res comu­ni­tar (daca…, am zis) atunci demo­la­ri­le tre­bu­iau efec­tu­a­te de Pri­ma­rie, res­pec­tand legea. Pre­tul ofi­ci­al al demo­la­rii unui garaj, indi­fe­rent ca e exe­cu­tat din 4 tevi si un aco­pe­ris usor, sau un garaj exe­cu­tat din beton armat, ca o caze­ma­ta, au ace­la­si pret. E inte­re­sa­ta Pri­ma­ria sa-si jefu­ias­ca pro­pri­ii con­tri­bu­a­bili?


Man­ga­lia News, 11.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele