Concertul de Anul Nou de la Viena, transmis în direct la TVR 1 şi TVR HD

  0
  392

  Ca în fie­ca­re an, Con­cer­tul de Anul Nou de la Vie­na, în direct la TVR 1 şi TVR HD

  Un ade­vă­rat ritu­al al fie­că­rui înce­put de an. Cel mai medi­a­ti­zat con­cert al tutu­ror tim­pu­ri­lor este, şi la înce­put de 2019, la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă – TVR 1 şi TVR HD, de la ora 12.15, în pri­ma zi a Nou­lui An.

  Ce ne va adu­ce Noul An nu putem şti, dar, până vom afla, pe 1 ianu­a­rie, avem par­te de cla­si­ca fee­rie a Con­cer­tu­lui de Anul Nou de la Vie­na. Mai bine de două ore de ele­ganţă şi rafi­na­ment prin spec­ta­co­lul muzi­cii fami­li­ei Stra­uss, în trans­mi­siu­ne direc­tă din impu­nă­to­rul decor al Sălii de Aur de la Musi­k­ve­re­in Vie­na.

  An după an, Con­cer­tul de Anul Nou de la Vie­na trans­for­mă Orches­tra Filar­mo­ni­cii din Vie­na în cel mai impor­tant amba­sa­dor muzi­cal al Aus­tri­ei. Şi al Euro­pei, cu tot ce are mai repre­zen­ta­tiv bătrâ­nul con­ti­nent în mate­rie de gra­ţie şi armo­nie, val­sul vie­nez.

  Mesa­jul către lume al Sim­fo­ni­cu­lui din Capi­ta­la muzi­cii este, ca de fie­ca­re dată, unul de spe­ranţă, pri­e­te­nie şi pace, în spi­ri­tul proas­păt şi ener­gic al unui nou înce­put. Nos­tal­gie pen­tru 2018 şi opti­mism pen­tru anul ce vine, sen­ti­men­te reorches­tra­te de o muzi­că acce­si­bi­lă şi dina­mi­că.

  1 ianu­a­rie 2019 este o zi ce mar­chea­ză ani­ver­sa­rea a 60 de ani de când acest „Con­cert al con­cer­te­lor” este trans­mis, prin inter­me­di­ul came­re­lor de tele­vi­ziu­ne, în întrea­ga lume,

  Anul aces­ta, Con­cer­tul de Anul Nou este tele­vi­zat în pes­te 90 de ţări de pe mapa­mond şi va fi urmă­rit de mai mult de 40 de mili­oa­ne de teles­pec­ta­tori.

  Mai mult, pe tvr1.tvr.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele