Ce au difuzat radiourile în 2018: Carla’s Dreams, David Guetta, The Motans, J Balvin, Inna, Smiley, Jason Derulo, de mii și mii de ori

  0
  316

  Ce au difu­zat radi­o­u­ri­le în 2018: Carla’s Dreams, David Guet­ta, The Motans, J Bal­vin, Inna, Smi­ley, Jason Deru­lo, de mii și mii de ori!

  Gata! Acum că l‑am îngro­pat pe 2018, putem să răsu­flăm ușu­rați. Ves­tea bună este că am supra­vie­țu­it (încă) unui an în care pros­tul-gust, medi­o­cri­ta­tea, ide­i­le puți­ne și fixe ale direc­to­ri­lor de pro­gram au făcut legea în pla­y­lis­tu­ri­le radi­o­u­ri­lor româ­nești. Ves­tea proas­tă este că 2019 este abia la înce­put, deci urmea­ză alte 52 de săp­tămâni de foc.

  Site-ul Media Forest publi­că săp­tămâ­nal un top 10 al celor mai difu­zați artiști români și stră­ini și al celor mai difu­za­te cân­te­ce româ­nești și stră­i­ne. Pen­tru cei care nu știu, site-ul moni­to­ri­zea­ză cele mai impor­tan­te pos­turi de radio și de tele­vi­ziu­ne din Româ­nia (găsiți lis­ta com­ple­tă pe acest link – cli­ck!). Uitân­du-mă pe cifre­le ofi­ci­a­le fur­ni­za­te de acest site, mă gân­desc că poa­te ar tre­bui înfi­in­țat un sin­di­cat al oame­ni­lor agre­sați de muzi­ca proas­tă și mereu ace­eași difu­za­tă intens la pos­tu­ri­le de radio. Ar tre­bui să exis­te o for­mă orga­ni­za­tă prin care să ne putem apă­ra drep­tu­ri­le.

  Piese românești difuzate în heavy rotation la radio în 2018

  Smi­ley

  Cele mai ascul­ta­te pos­turi de radio (da, ace­lea care se bat cu cărămida‑n piept că au mili­oa­ne de ascul­tă­tori) au învâr­tit în hea­vy-rota­tion doar 45 de cân­te­ce. Cel mai difu­zat cân­tec româ­nesc în 2018 a fost „Vals” al lui Smi­ley cu 5.807 difu­zări. Acest cân­tec a stat în top 10 al celor mai difu­za­te timp de 26 de săp­tămâ­ni­din 52! A fost în hea­vy-rota­tion jumă­ta­te de an! Vâr­ful difu­ză­ri­lor a fost de 336 de ori într‑o săp­tămâ­nă. De alt­fel, sunt 9 săp­tămâni con­se­cu­ti­ve în care a depă­șit pra­gul de 300 de difu­zări. În cea mai sla­bă săp­tămâ­nă petre­cu­tă în hea­vy-rota­tion, Smi­ley a avut doar 103 difu­zări.

  Pe locul 2 se află Manu­el Riva feat Ale­xan­dra Stan – „Miami” cu 4.529 de difu­zări. A stat în hea­vy rota­tion timp de 27 de săp­tămâni, iar vâr­ful a fost de 218 difu­zări într‑o sin­gu­ră săp­tămâ­nă.

  Podi­u­mul este com­ple­tat de Bla­c­k­list feat Carla’s Dreams – „Tequi­la”. A fost în top 10 hea­vy-rota­tion timp de 30 de săp­tămâniVâr­ful difu­ză­ri­lor într‑o săp­tămâ­nă a fost de 269!

  Piese internaționale difuzate în heavy-rotation la radio în 2018

  Con­ti­nu­a­rea, pe andreipartos.ro


   

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele