Noi modificări aduse Codului Fiscal. O persoană fizică va putea să dețină mai multe locuințe sociale, achiziționate cu TVA de 5%. Câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate cu 10%

0
770
starshiners.ro%20

Noi modificări aduse Codului Fiscal. Actul normativ analizat astăzi modifică substanțial Codul fiscal. Această lege aduce unele noutăți absolute, dar și schimbare de tratament fiscal pentru unele situații fiscale deja legiferate. Să dezvoltăm punctual principalele aspecte fiscale ale acestei legi:

1. Se adoptă o procedură de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice din monede electronice (criptomonede). Câștigul (venituri-cheltuieli) se impozitează cu 10% prin procedura impozitului pe venitul din alte surse (art. 114-116 Codul fiscal).

Persoana fizică ce realizează aceste câștiguri va depune declarație unică privind impozitul pe venit și asigurările sociale.

Legiuitorul acordă și o scutire, în sensul că dacă valoarea câștigului este mai mică de 200 lei/tranzacție, sumele nu se impozitează, cu condiția ca valoarea cumulată anuală a câștigurilor să nu depășească nivelul de 600 lei.

2. Livrarea de locuințe sociale se facturează în continuare cu cota de TVA de 5%, se modifică noțiunea de locuință socială în sensul că este o locuință socială acea locuință ce poate fi locuită la momentul vânzării pentru care prețul de vânzare exclusiv TVA este mai mic de 450.000 lei, iar suprafața utilă este mai mică de 120 mp, exclusiv anexele gospodărești.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Se elimină din actuala reglementare condiția ca terenul să fie în suprafață mai mică de 250 mp și se elimină condiția de a se deține doar o singură locuință achiziționată cu cotă de 5% de către cumpărător (persoană fizică singură sau familie)

Practic, atâta timp cât se îndeplinesc cele două condiții, de suprafață – 120 mp și preț 450.000 lei, un cumpărător persoană fizică singura sau familie poate să dețină mai multe locuințe achiziționate cu cota de 5%.

3. Se modifică regimul fiscal al sponsorizărilor. Societățile plătitoare de impozit pe profit pot efectua sponsorizări cu respectarea condițiilor prevăzute din legea sponsorizării.

Aceste sponsorizări reduc impozitul pe profit de plată cu procentul de 5 la mie din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit, iar cheltuiala cu sponsorizarea este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. În mod similar, microîntreprinderile pot efectua sponsorizări, ocazie cu care reduc impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20%.

Modificarea fiscală constă în faptul că se elimină condiția ca beneficiarul sponsorizării să fie o entitate autorizată cu un serviciu social licențiat.

Pentru a putea fi aplicate facilitățile fiscale se introduce o altă condiție, respectiv ca organizația fără scop patrimonial sau unitatea de cult să fie înregistrate într-un registru al beneficiarilor de sponsorizări, ținut de ANAF. Acest registru este public. Legea enumeră și condițiile de înregistrare în registru.

Continuarea aici: republica.ropiese-auto-mangalia.roLeave a Reply