Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța își prezintă Bilanțul activității pe anul 2018

  0
  1431

  libris.ro%20
  AMAZON! Acum puteți comanda și AICI orice produse din oferta AMAZON! Livrare promptă în România, direct din Germania!
  carturesti.ro%20

  BILANȚUL ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI CASA MĂRII NEGRE / BLACK SEA HOUSE CONSTANȚA ÎN ANUL 2018. Evenimente și activități propuse pentru anul 2019.

  2018 – Anul Centenar, anul pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, un an altfel pentru România și Români.

  Asociația CASA MĂRII NEGRE / BLACK SEA HOUSE Constanța a fost înființată în iulie 2017. Aceasta funcționează în principal ca think-tank de analiză și predicție politică, organizație unică în România din punctul de vedere al structurii și obiectivelor (think-tank de politici publice la Marea Neagră, situat în teren, pe litoralul pontic).

  Scopul Asociaţiei Casa Mării Negre / Black Sea House este acela de a promova şi susţine cultura și politicile publice, în plan național și local (în Dobrogea), precum și în întreg spațiul pontic, prin proiecte și inițiative tematice, de a crea, încuraja şi dezvolta o comunitate culturală locală responsabilă și pro-activă, de a stimula/vitaliza managementul cultural local, de a stimula dialogul interreligios în Dobrogea și pe întreg litoralul pontic, de a proteja patrimoniul și specificul cultural al zonei Mării Negre și în vecinătatea imediată a României, precum și de a realiza studii și analize geopolitice în spațiul pontic, utile comunității locale și administrației locale și centrale.

  Asociația funcționează ca un think-tank de politică externă și politici publice pentru zona Mării Negre și ca un catalizator al proiectelor de consolidare a dialogului interetnic și interreligios și de conservare și dezvoltare a patrimoniului cultural din spațiul pontic, în general și Dobrogea în special.

  Publicitate https://www.mangalianews.ro/

  Asociația încurajează participarea activă a tinerilor intelectuali din Dobrogea la proiecte locale de impact ce pot consolida profilul cultural al Dobrogei în plan național și internațional.

  Asociația derulează următoarele activități prioritare:

  a) Inițierea și întreținerea unui dialog permanent și constructiv între instituțiile statului cu responsabilități în domeniile cultură, geopolitică, dialog interreligios etc. cu mediul academic și societatea civilă, în România și alte state riverane Mării Negre.

  b) Stimularea platformelor și mijloacelor de dialog interstatal și civic existente, precum și crearea altor platforme și mecanisme de dialog interstatal și civic, cu scopul identificării de soluții pozitive la problemele culturale, geopolitice și interreligioase ale regiunii Mării Negre.

  Activitatea şi scopul Asociaţiei se realizează prin:  editarea periodică și publicarea unor studii și analize geopolitice de impact pentru spațiul pontic (Marea Neagră); organizarea periodică de seminarii, mese rotunde, colocvii etc. pe teme de geopolitică a spațiului pontic, în vederea dezbaterii publice a unor teme de interes pentru comunitatea și administrația locală; organizarea de cursuri de formare/calificare/dezvoltare, în vederea dezvoltării abilităţilor şi perfecţionării în domeniile analizei politice și managementului cultural; organizarea de seminarii, colocvii, ateliere practice în domeniile: geopolitica spațiului pontic, îmbunătățirea dialogului interetnic, protejarea patrimoniului cultural local; organizarea de stagii, internship-uri, vizite de studiu, vizite de documentare; acordarea de consultanță în domeniul geopolitic pentru persoane fizice și juridice; elaborarea, încurajarea, formularea, promovarea și derularea de proiecte, evenimente și inițiative culturale de amplitudine și impact, care să contribuie la consolidarea comunității culturale locale, la mai buna înțelegere a realităților geopolitice și culturale ale spațiului pontic, la îmbunătățirea dialogului interetnic și interreligios din Dobrogea și bazinul pontic, la armonizarea politicilor publice ale țărilor riverane Mării Negre; acordarea de burse şi/sau sprijin material şi financiar, în vederea inițierii și dezvoltării unor proiecte culturale și studii geopolitice de impact; acordarea de îndrumare și consultanță pentru analiștii politici locali, pentru managerii și actorii culturali locali, pentru reprezentanții mediului asociativ cultural local, promovarea şi reprezentarea proiectelor culturale și interreligioase locale.

  Principalul obiectiv programatic îl reprezintă derularea de programe analitice, academice, culturale, educaționale și științifice care să confere relevanță spațiului dobrogean, la nivel național și în întreg arealul extins al Mării Negre.

  Asociația este condusă de Dorin Popescu, ex-diplomat, analist politic, expert în geopolitică, eseist, cadru universitar, în calitate de președinte ([email protected]), precum și de Florin-Cristian Anastasiu, profesor, directorul Colegiului Dobrogean Spiru Haret din Tulcea, în calitate de vice-președinte ([email protected]).

  Până în prezent (iulie 2017 – decembrie 2018), Asociația a derulat mai multe proiecte geopolitice și culturale în parteneriat cu structuri și instituții locale (Ludi Ovidiani, organizator Inspectoratul Școlar Județean Constanța; România în sărbătoare, organizator Patriarhia Română – Arhiepiscopia Tomisului (două ediții, dintre care a doua este în curs), Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor, organizator  Patriarhia Română – Arhiepiscopia Tomisului – la toate cele trei proiecte menționate, Asociația a avut statutul de partener), precum și proiectul propriu Nevoia de poveste a Tomisului. Întoarcerea lui Ovidiu, derulat în 10 unități școlare din județele Constanța și Tulcea.

  A editat volumul colectiv omagial Răzbunarea barbarilor. 2000 de ani fără Ovidiu la Tomis, autor Dorin Popescu (Editura Ideea Europeană, București, 2017, Colecția Istoria mentalităților, 904 pag.), cu ocazia bimilenarului morții lui Publius Ovidius Naso și a organizat lansarea publică a acestuia la Constanța și Tulcea, precum și în zeci de unități școlare și universitare.

  A încheiat peste 30 de acorduri de parteneriat cu instituții culturale centrale și locale, din România și R. Moldova, în vederea derulării de proiecte culturale de relevanță și impact pentru cultura română.

  Site-ul Asociației: www.casamariinegre.ro

  În anul 2018, activitățile Asociației s-au desfășurat după motto-ul: „2018 – Anul Centenar, anul pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, un an altfel pentru România și Români”.

  Principalele evenimente și acțiuni organizate în 2018

  16 Ianuarie 2018: Masa rotundă cu tema Există forme evoluate de viață culturală la Tomis? Este conectată Cetatea tomitană la proiectele culturale majore din România?, în urma căreia participanții au convenit să desemneze Asociația ca instituție civică abilitată cu atribuții de coordonare a următoarelor procese: identificarea unui profil cultural al orașului Constanța și a proiectelor culturale prioritare pentru oraș; elaborarea unui Studiu de consum cultural al orașului Constanța; stabilirea liniilor generale ale viitoarei Strategii culturale a orașului Constanța (Constanța, 16 ianuarie).

  27 ianuarie 2018: Masa rotundă Internațională cu tema O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe, cu participarea a 20 de experți din România, R. Moldova și Ucraina (Constanța, 27 ianuarie).

  16 martie 2018: Serata Muzical-Culturală cu tema 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (care a inclus mini-conferința Muzica celestă a Unirii vine de peste Prut, dr. Dorin Popescu și microrecitalul aniversar susținut la pian de către Andreea Bratu, lector universitar doctor al Facultății de Arte, Universitatea “Ovidius” din Constanța; Constanța, 16 martie).

  24 Mai 2018: Masa rotundă internațională Limba Română este patria mea! (Tulcea, 24 mai a.c.), cu participarea experților în strategii lingvistice din România, Ucraina, R. Moldova și a unor oficiali precum ES dr. Emil Rapcea, consulul general al României la Odessa, Lucian Furdui, prefectul județului Tulcea etc. Co-organizator al evenimentului: Colegiul Dobrogean Spiru Haret din Tulcea.

  7 iulie 2018: Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, Simpozionul Internațional “Destine frânte pentru Țară în vatra istorică românească”, la care au participat istorici și personalități ale vieții spirituale din România, Republica Moldova și Ucraina (nordul Bucovinei) – Mănăstirea Dervent. Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România.

  Iulie-august 2018: Asociația a organizat stagii de practică pentru studenții de la specializarea Relații internaționale.

  13 august 2018: Masa rotundă informală Ferestre deschise la Casa Mării Negre / Dezertează Tomisul din arhitectura Centenară? (13 august 2018). Sub acest titlu, Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House va organiza și găzdui periodic discuții de lucru ale elitei locale privind proiectele culturale și identitare care pot contribui la facilitarea reconectării Tomisului și Dobrogei la geografia culturală de top a României. Invitații sunt prietenii culturii din Dobrogea, precum și prietenii și partenerii Asociației. Prima ediție a mesei rotunde Ferestre deschise la Casa Mării Negre (13 august 2018) a propus teme grupate sub genericul Dezertează Tomisul din arhitectura Centenară? Principalele teme ale ediției princeps: Tomisul – teritoriu interzis proiectelor de amplitudine privind Centenarul Marii Uniri și aniversarea simbolică a 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România? Discuții privind celebrarea, în Dobrogea, a celor două teme majore pentru identitatea românească; De la evenimente la viziune. Quo Vadis, Tomis? Discuții privind stadiul de etapă al demersurilor privind elaborarea strategiei culturale a orașului Constanța; Nori geopolitici deasupra Dobrogei. Discuții privind noile arhitecturi geopolitice în curs de constituire în proximitatea Dobrogei; Raport public al activităților desfășurate, în cooperare cu partenerii, în primul semestru al anului 2018, de către Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța.

  20 octombrie 2018: Asociația a organizat, în calitate de partener, în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional și Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța, în cadrul Programului „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, derulat în comun de către instituțiile menționate, Simpozionul “Clerici din Dobrogea în perioada 1916-1919” (Mănăstirea Dervent, 20 octombrie 2018). Evenimentul a fost dedicat deopotrivă Centenarului Marii Uniri și aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România.

  2 noiembrie 2018: În colaborare cu Grupul de reflecție și analiză internațională CITADEL din Universitatea Babeş-Bolyai (coordonator al Grupului: Valentin Naumescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Asociația a organizat o Masă rotundă cu tema România și regiunea Mării Negre. Întâlnirea Europei Centrale cu Rusia, Balcanii, Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu (Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2018).

  17 noiembrie 2018: Masa rotundă internațională Marea Neagră – un lac geopolitic al lebedelor? Lebede albe și lebede negre la linia orizontului, Hotel Ibis, Constanța, cu participarea a 12 experți în domeniul geopolitic din România (București, Constanța, Cluj-Napoca), Turcia (Istanbul), Ucraina (Kiev și Cernăuți).

  Principalele evenimente organizate de Asociație în colaborare cu parteneri

  – Proiectul școlar-educațional integrat „România în sărbătoare”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, ediția princeps (2017-2018), organizat de către Arhiepiscopia Tomisului (prin Departamentul Cultural-Educațional), Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța și Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House”, Constanța. Proiectul s-a derulat pe parcursul întregului an școlar 2017-2018 și s-a finalizat în iunie 2018. În cadrul proiectului s-au desfășurat peste 20 de acțiuni autonome.

  – Proiectul școlar-educațional integrat „România în sărbătoare”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, ediția a doua (în curs de desfășurare), organizat de către Arhiepiscopia Tomisului (prin Departamentul Cultural-Educațional), Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța și Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House”, Constanța. Proiectul se derulează pe parcursul anului școlar 2018-2019. În cadrul proiectului se vor desfășura peste 20 de acțiuni autonome.

  – Programul integrat „Centenarul Unirii în Dobrogea, locul unde începe istoria românilor”, organizat de către Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural-Educațional, Sfânta Mănăstire Dervent, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană Constanța și cu Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța. În cadrul Programului, au fost organizate următoarele evenimente semnificative (Asociația a avut statut de partener în organizarea acestora): Simpozionul „În oglindă cu strămoșii. Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, 21 martie 2018, Sala Magna a Arhiepiscopiei Tomisului, eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România; Simpozionul „Dobrogea la ceas aniversar, în anul revenirii la Patria-Mamă și al Centenarului Marii Uniri”, 9 iunie 2018, Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” din Constanța; Simpozionul Internațional “Destine frânte pentru țară în vatra istorică românească”, Mănăstirea Dervent, 7 iulie 2018; Simpozionul Internațional „Clerici din Dobrogea în perioada 1916-1919”, Mănăstirea Dervent, județul Constanța, 20 octombrie 2018.

  – Facilitarea deplasării, în colaborare și parteneriat cu Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina – filiala Constanța, a unei delegații a Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța la Căușeni, R. Moldova, în cadrul parteneriatului acestei unități școlare cu Liceul Mihai Eminescu din Căușeni, martie 2018; facilitarea vizitei de răspuns a delegației Liceului Mihai Eminescu din Căușeni la Constanța, iunie 2018.

  – Masa Rotundă Internațională Limba Română este Patria mea!, Tulcea, Casa de Cultură, 22 mai 2018. Evenimentul a fost organizat de către Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea, în parteneriat cu Asociația și a fost dedicat împlinirii a 135 de ani de existență ai Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea – cea mai veche instituție de învățământ liceal din județul Tulcea, Centenarului Marii Uniri și împlinirii a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Țară.

  – Co-organizarea Spectacolului interactiv privind celebrarea Zilei Limbii Române, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Educativ pentru Tineret Jean Constantin Constanța (Constanța, 31 august 2018); în cadrul Spectacolului, președintele Asociației, dr. Dorin Popescu, a susținut o alocuțiune/prezentare cu tema Aventurile limbii române, de la Lupoaică și Kogaion la sanctuare moderne – Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia).

  – Co-organizarea, găzduirea și moderarea primei ediții a Forumului Religiilor (proiect al publicației Ziua de Constanța), cu participarea celor mai înalți ierarhi ai confesiunilor religioase din Dobrogea (Constanța, 22 noiembrie 2018).

  Seminarii, conferințe, mese rotunde pe teme geopolitice la care au participat membrii Asociației

  Experții Asociației au participat la numeroase seminarii, conferințe, mese rotunde pe teme geopolitice, desfășurate în perioada 2017-2018 în România, R. Moldova, Ucraina, Turcia, printre care: Balkans and Black Sea Security Forum (New Strategy Center, Divizia de Diplomație Publică a NATO, Constanța, iunie 2017), Securitate și stabilitate la Marea Neagră (Constanța, 2017), Forumul Internațional Intermarium – de la proiect informaţional la realitate civilizaţională (Cernăuți, Ucraina, noiembrie 2017), Terrorism Studies (DAKAM, Istanbul, aprilie 2018), Atlantic-Black Sea Security Forum 2018: Bracing for the Storm – is United Western Action possible? (Institutul Aspen, German Marshall Fund / GMF / Oficiul București, Divizia de Diplomație Publică a NATO, București, 4-5 iunie 2018); vizită de studiu în Turcia (august 2018); Forumul de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (București, 17-18 septembrie 2018); Bucharest Security Conference (SNSPA, București, 27-28 septembrie 2018); Conferința NATO’s presence in the Black Sea region, Universitatea Ovidius Constanța, 11.10.2018, Constanța; Conferința Națională de Comunicări Științifice „Dunărea și Marea Neagră în spațiul euro-asiatic. Istorie, Relații Politice și Diplomație”, ediția a XXII-a, Muzeul Național al Marinei Române, Constanța, 12-13.10.2018; Simpozionul Internațional Marea Unire de la Marea Neagră, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța / MINAC, 26-28.10.2018, Forumul Național al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării / SUERD (București, Palatul Parlamentului, 5-6 noiembrie 2018) etc.

  Evenimente și activități propuse pentru anul 2019

  –        Organizarea unui eveniment geopolitic sub patronajul președinției românești a Consiliului Uniunii Europene (martie 2019, masă rotundă geopolitică internațională la Constanța pe teme privind arhitectura de securitate la Marea Neagră și noile provocări geopolitice din areal).

  –        Organizarea unui eveniment geopolitic sub patronajul președinției românești a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării / SUERD (mai 2019, masă rotundă geopolitică internațională la Constanța pe teme privind cooperarea strategică a partenerilor non-guvernamentali în zona danubiano-pontică).

  –        Organizarea unei Școli de vară internaționale pentru tineri experți cu tematica Geopolitica Mării Negre, în colaborare cu partenerii Asociației din Turcia, Ucraina, R. Moldova, Bulgaria.

  –        Editarea primei publicații geopolitice din Dobrogea, Studii Geopolitice Pontice. Numărul inaugural al acestei publicații este prevăzut a fi editat în primul semestru al  anului în curs.

  –        Editarea unui volum de studii geopolitice sub egida Asociației.

  –        Editarea Antologiei Simpozionului Internațional “Destine frânte pentru Țară în vatra istorică românească” (ediția inaugurală, Mănăstirea Dervent).

  –        Organizarea de stagii de practică și internship pentru studenți și experți în domeniile: relații internaționale, geopolitică, studii europene, studii politice și/sau specializări înrudite.


  Mangalia News, Vineri, 4 ianuarie 2019.  piese-auto-mangalia.ro

  carturesti.ro%20


  Leave a Reply