Vacanța de iarnă durează 23 de zile. Începe pe 22 decembrie și este una dintre cele mai lungi vacanțe din ultimii 18 ani

  0
  328

  Vacan­ța de iar­nă durea­ză 23 de zile. Înce­pe pe 22 decem­brie și este una din­tre cele mai lungi vacan­țe din ulti­mii 18 ani.

  Vacan­ța de iar­nă de anul aces­ta înce­pe sâm­bă­tă, 22 decem­brie 2018 și se înche­ie dumi­ni­că, 13 ianu­a­rie 2019. Are 23 de zile și din anul 2000 și până în pre­zent au mai fost alte patru vacan­țe de iar­nă care au durat tot 23 de zile, potri­vit ordi­ne­lor de minis­tru publi­a­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al și date­lor exis­ten­te pe site-ul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei.

  Majo­ri­ta­tea vacan­țe­lor de iar­nă pen­tru elevi au avut în ulti­mii 18 ani o dura­tă de 16 zile (11 vacan­țe). Într-un sin­gur an, 2010–2011 s‑a tăi­at din aceas­tă vacan­ță până când a ajuns de doar 14 zile, potri­vit date­lor din Moni­to­rul Ofi­ci­al. Pe de altă par­te au exis­tat 4 ani, iar aces­ta este al cin­ci­lea, în care vacan­ța a înce­put aproa­pe de Căciun și s‑a pre­lun­git până spre jumă­ta­tea lunii ianu­a­rie.

  Vezi aici struc­tu­ra anu­lui șco­lar 2018–2019

  Au exis­tat anul tre­cut diver­se dez­ba­teri cu pri­vi­re la cât de bine este să stai într‑o vacan­ță atât de lun­gă, din punc­tul de vede­re al șco­lii, al ele­vu­lui, al pro­fe­so­ru­lui și al părin­ți­lor.

  Dis­cu­ți­i­le des­pre ”lun­gi­mea” vacan­ței de iar­nă au fost declan­șa­te și de deci­zia Minis­tru­lui Sorin Câm­pea­nu, care în 2015 a hotă­rât să inter­vi­nă în struc­tu­ra deja apro­ba­tă a anu­lui șco­lar în curs și să schim­be dura­ta vacan­ței de iar­nă (cu 4 zile îna­in­tea star­tu­lui nou­lui an șco­lar) de la 16 zile la 23 de zile.

  Mai mult, aici.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele