*UN CRĂCIUN DIN VIAȚA MEA* — parabolă

  0
  434

  *UN CRĂCIUN DIN VIAȚA MEA* (Cea mai boga­tă fami­lie din bise­ri­că).

      “Nu o să uit nici­o­da­tă Cră­ci­u­nul anu­lui 1980. Aveam pai­spre­ze­ce ani, Maria, sora mea, avea 16 ani, iar Jeni, cea­lal­tă soră, nu împli­ni­se încă 18 ani. Eram noi trei şi mama. Tata muri­se de 5 ani în acci­dent la mină.

      Cu o lună îna­in­te de Cră­ciun, pre­o­tul nos­tru a anu­nţat o colec­tă spe­cia­lă pen­tru cea mai săra­că fami­lie din Bise­ri­că. A cerut ca fie­ca­re să eco­no­mi­seas­că timp de o lună ceva bani, ca să dea ace­lei fami­lii pe care fra­ţii din comi­tet o vor con­si­de­ra cea mai săra­că.

      Ne-am gân­dit ce am putea face noi patru. Pla­nul mamei a fost să mân­căm timp de o lună de zile numai car­tofi. Ast­fel, puteam eco­no­mi­si 300 lei. De ase­me­nea, dacă vom sta cu becul stins sea­ră de sea­ră mai puteam eco­no­mi­si 100 lei.

      Eu cu Maria am facut cură­ţe­nie la câţi­va boga­ţi, iar Jeni a vân­dut ceva feli­ci­tări făcu­te de ea.

      Sea­ra, pe întu­ne­ric, vor­beam şi ne ima­gi­nam cum fami­lia ace­ea se va bucu­ra. Eram în Bise­ri­că noi și încă 80 de mem­bri, iar mama a cal­cu­lat că se va strân­ge încă de două­zeci de ori atât cât avem noi, mai ales că pre­o­tul ne adu­cea amin­te în fie­ca­re dumi­ni­că de colec­tă.

      Cu o zi îna­in­te de Cră­ciun, am ple­cat cu Maria la maga­zin să schim­băm banii în banc­no­te nou-nou­ţe. Aşa învă­ţa­se­răm noi că tre­bu­ie să‑I dăm lui Dum­ne­zeu.

      Am venit aca­să cu 800 lei. O banc­no­tă de 500 lei si trei banc­no­te de 100 lei. Nici­o­da­tă nu avu­se­se­răm atâţia bani. Nu ne păsa că n‑aveam hai­ne de Cră­ciun. Noi eram feri­ci­te. N‑am putut dormi toa­tă noap­tea de nerăb­da­re.

      A doua zi, în ziua de Cră­ciun, plo­ua cu gălea­ta, iar noi n‑aveam umbre­lă. Bise­ri­ca era la 2 kilo­me­tri de casă, dar nouă nu ne păsa cât de ude vom fi. Jeni avea găuri în pan­tofi şi a pus niş­te hâr­tie. Pe drum, hâr­tia s‑a udat, iar ea era leo­ar­că la picioa­re. Am stat bucu­roa­se în Bise­ri­că, deşi am auzit câte­va fete de la cor râzând de rochi­i­le noas­tre cele vechi. Dar mai auzi­se­răm asta şi nu ne‑a durut. Cu banii în mână eram boga­te.

      Când s‑a facut colec­ta, mama a pus banc­no­ta de 500 lei, iar noi fie­ca­re câte una de 100 lei.

      Pe drum spre casă, cân­tam de bucu­rie. La ami­a­ză mama ne‑a făcut o sur­pri­ză. Cum­pă­ra­se 10 ouă pe care le fier­se­se şi le-am mân­cat cu car­tofi pră­ji­ti.

      Era ziua de Cră­ciun şi noi ne simţeam aşa de bine. Dar pe la ora 15 a venit la noi pre­o­tul. A chemat‑o pe mama la uşă. Când a intrat mama în casă era albă ca varul şi ţinea un plic în mână.

      Am întrebat‑o ce este în plic şi abia după jumă­ta­te de oră mama l‑a des­chis. În plic era o banc­no­tă de 500 lei, trei banc­no­te de 100 lei si 40 de banc­no­te de 10 lei. În total 1.200 lei.

      Nimeni n‑a spus nimic, doar ne uitam la podea. Cu câte­va minu­te mai îna­in­te ne simţeam ca niş­te mili­o­na­re. Acum, cu pli­cul în mână, ne simţeam ca niş­te copii de săraci.

      Nouă ne părea bine că sun­tem boga­ţi față de alţii – că aveam car­tofi. Apoi şti­am că sun­tem boga­ţi că aveam o mama gro­za­vă şi mulţi copii nu aveau mame defel. Ne bucu­ram că eram trei surori în casă şi atâ­tea fami­lii nu aveau copii.

      Şti­am că nu avem mul­te lucruri pe care alţii le aveau, dar nici­o­da­tă nu ne-am gân­dit că eram săraci, dar în acea zi de Cră­ciun am aflat că eram.

      N‑a mai fost nici­o­da­tă ca îna­in­te. În săp­tămâ­na ce a urmat n‑a vor­bit nimeni în casa noas­tră.

      N‑am mai vrut să mer­gem la Bise­ri­că de ruşi­ne, dar mama nu ne‑a dat voie.

      Mama ne‑a între­bat ce să facem cu cei 1.200 lei, dar noi nu şti­am ce fac săra­cii cu banii”…

      (80 de oameni au strâns 1.200 lei, din care 800 i‑au dat cei mai săraci oameni din Bise­ri­că). 


  Man­ga­lia News, 24.12.2018. (sur­sa: inter­net — rc.ro).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele