RETROSPECTIVA Mangalia News 2018: CELE MAI CITITE 5 ARTICOLE

  0
  209

  RETROSPECTIVA Man­ga­lia News 2018: CELE MAI CITITE 5 ARTICOLE.

  Anul 2018 a fost unul rod­nic pen­tru coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, care se dove­deș­te a fi urmă­rit de un număr din ce în ce mai mare de citi­tori. Iată ce spu­ne Goo­gle Ana­ly­tics des­pre Man­ga­lia News în acest an:

  •    405.100 uti­li­za­tori, din­tre care 80 % sunt uti­li­za­tori noi;
  • 1.450.000 vizu­a­li­zări de pagini (media este de aproa­pe 4.000, cu ”vâr­furi” în anu­mi­te zile de 9.000 și de 12.000 de vizu­a­li­zări).

  Cla­sa­ment 10 — Uti­li­za­tori pe țări / 2018:

  Pe pri­me­le 5 locuri se situ­ea­ză arti­co­le­le:

  1. Mili­ta­rii pen­sio­nari cuce­resc în instan­ță aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avo­ca­tul FLORIN RĂICAN, cu 50.874 de vizu­a­li­zări;

  2. WEBCAM LIVE LITORAL, cu 33.750 vizu­a­li­zări;

  3. Nota 5 la Mate…, cu 22.752 vizu­a­li­zări;

  4. Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră, cu 22.719 vizu­a­li­zări;

  5. Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia a înce­put recru­tă­ri­le! Se cau­tă lăcă­tu­și con­struc­ții nave și sudori - 14.937 vizu­a­li­zări.

  Și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re stăm bini­șor, după cum se vede în acest print­scre­en.

  Cu acest pri­lej de bilanț, vă mul­țu­mim, dragi citi­tori, dragi pri­e­te­ni, pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat în tot anul care s‑a scurs și, ca de obi­cei, vă invi­tăm să vă impli­cați mai mult în via­ța coti­dia­nă a Cetă­ții, pen­tru a ne fi mai bine nouă, dar și oas­pe­ți­lor noș­tri. Să fiți sănă­toși, împli­niți și feri­ciți!

  LA MULȚI ANI! ANUL NOU, CU BUCURIE!


  Luni, 31 decem­brie 2018. Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Arti­co­le­le dedi­ca­te par­te­ne­ri­a­tu­lui ARCA TV  – Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele