DE SĂRBĂTORI, FEERIE DE CULORI, LA LIMANU — 2 MAI! AICI SE POATE!

  0
  375

  DE SĂRBĂTORI, FEERIE DE CULORI, LA LIMANU — 2 MAI! AICI SE POATE!

  Minu­na­te­le zile ale Cră­ci­u­nu­lui, colin­de­le și dati­ni­le stră­mo­șești să vă găseas­că, la ceas de bucu­rie, ală­tu­ri de fami­lie și de oas­peți dragi.

  Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local al comu­nei Lima­nu vă doresc ca gân­du­ri­le bune și cura­te să vă înso­țeas­că pre­tu­tin­deni, iar feri­ci­rea și suc­ce­sul să vă fie mereu ală­tu­ri!

  Să ne vedem cu bine în noul an, cu noi pro­iec­te extrem de impor­tan­te pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră, fina­li­za­te cu suc­ces!


  Man­ga­lia News, 25.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele