PIESE AUTO IMPORT şi accesorii,
LA SENS, în MANGALIA!

0
850

Expe­rien­ță în dome­ni­ul auto de pes­te 20 de ani!

Pie­se auto import și acce­so­rii ori­gi­na­le și de pro­du­că­tor,
pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, din stoc și la coman­dă:

Seri­o­zi­ta­te, promp­ti­tu­di­ne și cali­ta­te!
Dacă aveți nevo­ie de pie­se și acce­so­rii pen­tru auto­tu­ris­mul dum­ne­a­voas­tră, vă punem la dis­po­zi­ție o expe­rien­ță de pes­te 20 ani în dome­niu și vă ofe­rim prompt, din stoc sau la coman­dă, repe­re­le soli­ci­ta­te.

Maga­zi­nul nos­tru spe­cia­li­zat este situ­at în zona sen­su­lui gira­to­riu, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, la par­te­rul pri­mu­lui bloc pe dreap­ta, spre calea fera­tă, (str. Matei Basa­rab, nr.2, bloc T1, par­ter).

Cli­enţii noş­tri fideli ştiu de ce!

PIESE AUTO MANGALIA — Urgen­țe: 0747338310

Pie­se Auto Man­ga­lia – Tri­a­da Co Ltd, Par­te­ner AUGSBURG INTERNATIONAL,
905.500, Man­ga­lia, str. Matei Basa­rab, nr.2, bloc T1, par­ter. Fix/Fax: 0241 755 002
Mobil: 0747 338 310
Mobil: 0747 338 301
Mobil: 0723 621 457
E‑mail: [email protected]
Web site: www.piese-auto-mangalia.ro


Man­ga­lia News, 14.12.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele