Nu sortezi gunoiul? Plătești amendă! Se schimbă radical regulile pentru colectarea gunoiului, începând cu 1 ianuarie 2019 [VIDEO]

  0
  584

  Reguli noi pen­tru colec­ta­rea guno­i­u­lui, din ianu­a­rie 2019!

  Se schim­bă radi­cal regu­li­le pen­tru colec­ta­rea guno­i­u­lui! Româ­nii vor fi obli­gați prin lege să strân­gă și să depo­zi­te­ze sepa­rat deșe­u­ri­le ume­de de cele usca­te, înce­pând cu 1 ianu­a­rie. În caz con­trar, vor plăti fac­turi mai mari com­pa­ni­i­lor de salu­bri­ta­te.

  Și pri­mă­ri­i­le sunt obli­ga­te să asi­gu­re con­di­ții pen­tru colec­ta­rea sepa­ra­tă a guno­i­u­lui. Alt­fel, ris­că amenzi ustu­ra­toa­re.

  Auto­ri­tă­ţi­le de mediu tre­bu­ie să facă ori­ce pen­tru a încu­ra­ja reci­cla­rea deșe­u­ri­lor, sau Româ­nia ris­că să piar­dă sume uri­a­șe la nive­lul fon­du­ri­lor euro­pe­ne.

  Chiar din pri­ma zi a anu­lui 2019, loca­ta­rii blo­cu­ri­lor nu vor mai avea voie să arun­ce guno­i­ul la tobo­gan. Abso­lut toa­tă lumea va tre­bui să sor­te­ze res­tu­ri­le ume­de de cele usca­te şi să le lase la ghe­nă, în tom­be­roa­ne sepa­ra­te. Pro­ble­ma este că nu toa­te blo­cu­ri­le au tom­be­roa­ne pe cate­go­rii.

  Aso­ci­a­ți­i­le de pro­pri­e­tari care nu asi­gu­ră colec­ta­rea sepa­ra­tă, vor fi pena­li­za­te prin fac­turi mai mari, cu 30 de lei la tona de gunoi.

  Mai mult, inclu­siv VIDEO, pe stiri.tvr.ro/regulile-noi-pentru-colectarea-gunoiului


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply