Nu e glumă! Românii pot primi 20.000 de lei de la stat! Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de această sumă

  0
  353

  Nu e glu­mă! Româ­nii pot apli­ca, înce­pând de luni, pen­tru a pri­mi 20.000 de lei de la stat, urmând să se debran­șe­ze de la fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că și să trea­că la ali­men­ta­rea cu curent elec­tric de la pano­uri sola­re foto-vol­tai­ce pro­prii.

  Sta­tul va aco­peri 90% din chel­tu­ie­li­le nece­sa­re insta­lă­rii pano­u­ri­lor foto­vol­tai­ce, iar res­tul de 10% tre­bu­ie să fie supor­tat de per­soa­ne­le fizi­ce care fac aceas­tă schim­ba­re.

  Ghi­dul de finanţa­re a insta­lă­rii de pano­uri foto­vol­tai­ce prin care sta­tul ofe­ră până la 20.000 de lei ori­că­rui dori­tor a fost publi­cat pe 14 decem­brie în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

  Ast­fel, vom putea renu­nţa la ali­men­ta­rea cu curent de la reţea şi să tre­cem la ali­men­ta­rea cu aju­to­rul pano­u­ri­lor foto­vol­tai­ce. Aceas­tă modi­fi­ca­re ar însem­na că o fami­lie şi-ar putea pro­du­ce pe cont pro­priu nece­sa­rul de curent elec­tric, cu aju­to­rul ener­gi­ei sola­re. În acest fel, nu ar mai plăti un abo­na­ment lunar unui fur­ni­zor. (sur­sa: a1.ro).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele