În ce localități se va întrerupe curentul electric, săptămâna 3–9 decembrie. Atenție, Negru Vodă!

  0
  560

  Aten­ție, Negru Vodă! Între­ru­pe­re tota­lă, MARȚI, 4 decem­brie, între ore­le 8 — 16:00!

  Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea 03 — 09 Decem­brie 2018.

  Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum
  şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii
  ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

  Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 03.12.2018 — 09.12.2018


  Man­ga­lia News, 03.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele