Deputații din comisii au avizat proiectul senatorului Zamfir prin care contractele de credit pentru consumatori, inclusiv de leasing, nu mai sunt titlu executoriu. Penalitățile nu pot depăși 50% din restanță, debitorii pot vinde bunul luat în leasing

  0
  242

  Depu­ta­ții din comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te au avi­zat, marți, pro­iec­tul de lege ini­țiat de sena­to­rul PNL Daniel Zam­fir, prin care este eli­mi­nat carac­te­rul de titlu exe­c­u­to­riu al con­trac­te­lor de cre­dit înche­ia­te între per­soa­ne­le fizi­ce con­su­ma­tori și bănci, inclu­siv la lea­sing.

  Pena­li­tă­ți­le și alte obli­ga­ții de pla­tă nu vor putea depăși, tot­o­da­tă, 50% din suma res­tan­tă la rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de cre­dit, iar con­su­ma­to­rii dator­nici vor putea vin­de bunul luat în lea­sing, deși nu sunt pro­pri­e­tari, mai sta­bi­leș­te pro­iec­tul.  

  Citeș­te mai mult pe profit.ro


   

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele