Colindele minunate ale copiilor din școlile și grădinițele orașului au răsunat la Damen Shipyards Mangalia [FOTO]

  0
  957

  ”Micii colin­dă­tori din cla­sa a II‑a B, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” Man­ga­lia, coor­do­nați de doam­na pro­fe­soa­ră Lidia Blean­dă, au fost apre­ciați, apla­u­dați și au pri­mit cado­uri de la con­du­ce­rea Șan­ti­e­ru­lui Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia. Au colin­dat cu drag și spor și colin­dă­to­rii de la CP A, de la ace­eași școa­lă, împre­u­nă cu doam­na pro­fe­soa­ră Dori­na Flo­rea”. (A.P).

  Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia: Colin­de­le româ­nești, prin for­ma lor sim­plă şi prin mesa­jul pe care‑l expri­mă, reu­șesc să ne intro­du­că în atmosfe­ra săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Marți, 18.12.2018, gru­pu­ri­le de colin­dă­tori au ajuns la Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia și au adus încân­ta­re tutu­ror anga­ja­ți­lor.

  Reci­ta­lul de colin­de a fost sus­ti­nut de pri­chin­de­ii de la Gră­di­ni­ta nr. 3 si Gra­di­ni­ta nr.7, pre­cum si de gru­puri de copii minu­nati de la Scoa­la Gim­na­zi­a­la “Gala Galac­tion” si Scoa­la Gene­ra­la nr. 3.

  Ne-am bucu­rat, in ega­la masu­ra, de ino­cen­ta si efer­ves­cen­ta piti­ci­lor, dar si de voci­le expe­ri­men­ta­ti­lor mem­bri ai Coru­lui “Galac­te­ea”, indru­mati de prof. Andre­ea Rusu.

  Colin­de­le au incan­tat atat con­du­ce­rea soci­e­ta­tii, cole­gii din pro­duc­tie, cat si sala­ri­a­tii din cla­di­rea admi­nis­tra­ti­va. Moș Cră­ciun nu a dez­a­mă­git pe nimeni, a tre­cut pe la noi si a lăsat cado­uri sub brad pen­tru toti colin­dă­to­rii.


  Man­ga­lia News, 20.12.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele