Polaris acționează cu un buldo-excavator, ca să scoată cele 10–12 mașini înzăpezite în zona Abator, între Mangalia și Albești

  0
  2469

  Pola­ris acțio­nea­ză cu un bul­do-exca­va­tor, ca să scoa­tă 10–12 mașini înză­pe­zi­te în zona Aba­tor, între Man­ga­lia și Albești. Iată câte­va foto­gra­fii rea­li­za­te din inte­ri­o­rul uti­la­ju­lui:

  În legă­tu­ră cu situ­a­ția cir­cu­la­ți­ei difi­ci­le, în con­di­ții de ade­vă­ra­tă iar­nă, spre Albești, Negru Vodă, Viro­a­ga, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, dom­nul ingi­ner Flo­rin Jia­nu a decla­rat, astă sea­ră, pen­tru Man­ga­lia News:

  In urma soli­ci­tă­rii d‑lui Pri­mar Radu Cris­ti­an, am decis să facem tot ce este posi­bil și să acor­dăm aju­tor. Ast­fel, Pola­ris a tri­mis astă sea­ră un uti­laj (bul­do-exca­va­tor), să scoa­tă 10–12 mașini înză­pe­zi­te / blo­ca­te în zona Aba­tor, pe DJ 391, din­tre Man­ga­lia și Albești. De men­țio­nat că acel drum jude­țean nu este în admi­nis­tra­rea UAT Man­ga­lia și, auto­mat, nici în sar­ci­na Pola­ris, dar am dorit să dăm o mână de aju­tor oame­ni­lor blo­cați aco­lo. Uitla­jul nos­tru a mers până la IAS Albes­ti și a des­chis calea.

  N.red: Unde or fi uti­la­je­le celor de la dru­mu­ri­le jude­țe­ne? Iar i‑a luat iar­na pe nepre­gă­ti­te?

  UPDATE: Pe la ora 22:00, au venit și cei de la RAJDP cu o lamă și un bul­do și, având dru­mul des­chis, au rămas să scoa­tă mași­ni­le răma­se împot­mo­li­te.


  Man­ga­lia News, 28.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply