MULTE ÎNTRERUPERI DE CURENT, în săptămâna 19–25 noiembrie. Programul lucrărilor efectuate de E — Distribuţie Dobrogea

  0
  438

  MULTE ÎNTRERUPERI DE CURENT, în săp­tămâ­na 19–25 noiem­brie. Pro­gra­mul lucră­ri­lor efec­tu­a­te de E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea.

  Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea — Noiem­brie 19, 2018 Noiem­brie 25, 2018.

  Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum
  şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii
  ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

  Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 19.11.2018 — 25.11.2018


  Man­ga­lia News, 18.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele