Florentina Loredana DALIAN — Domnișoara Nimeni: ‘Lacrimă’ și ‘Tristeți de vară pe sfârșite’

  0
  206

  Lacri­mă

  Pro­fe­so­rul de idei de‑a gata
  vor­bea în cuvin­te sofis­ti­ca­te,
  cum ar fi sub­ti­li­ta­te sau sin­cre­tism.

  Afa­ră, iar­na dădea să vină,
  pre­ves­ti­tă de cio­ri­le mai negre ca noap­tea.

  Îmi era dor de aca­să,
  de focul din sobă,
  de feli­na­rul de pe stra­da noas­tră,
  de spe­ri­e­toa­rea din vie,
  de gar­dul din lemn putred,
  de mama împă­rţind covrigi colin­dă­to­ri­lor.

  Mă gân­deam la copi­lă­rie,
  ca la un colac de sal­va­re.
  Când m‑a tre­zit vocea pro­fe­so­ru­lui,
  cu sono­ri­tă­ţi de capac trân­tit pes­te vise,
  vor­bind des­pre mama sin­cre­tis­mu­lui în lite­ra­tu­ră.

  Mama lui de sin­cre­tism!
  Eu fugi­sem demult înspre casă.
  Îmi încă­l­zeam răni­le la focul din sobă,
  tră­gând cor­ti­na pes­te toa­te „isme­le”.

  Cân­d­va aveam şi prin­ci­pii
  care sunau aproa­pe axi­o­ma­tic,
  cu care lătram la lume
  pre­cum un câi­ne tur­bat.

  Toa­te, dar toa­te, s‑au pră­bu­şit
  sub amin­ti­rea unui băr­bat de demult,
  pe care‑l văzu­sem – numai eu îl văzu­sem –
  văr­sând o lacri­mă peste‑o floa­re…


  Tris­teți de vară pe sfâr­și­te

  Aceas­ta e ora la care în satul copi­lă­ri­ei
  se tră­gea cor­ti­na pes­te zi.

  Se des­chi­deau larg uși­le nop­ții
  și se închi­deau găi­ni­le în coteț;
  se dădea dru­mul câi­ne­lui din lanț
  și se încu­ia ușa bucă­tă­ri­ei de vară.
  Totul mereu în ace­eași ordi­ne.

  Se lasă toam­na pes­te lumea aceas­ta
  ce poa­te în curând va apu­ne
  și nu vom mai ști unde e ora la care-și dau mâna
  lumi­na zilei cu melan­co­lia-nse­ră­rii.

  Poa­te doar une­ori ni se va părea
  că auzim lătra­tul unui câi­ne,
  zăvo­rul unei uși căzând,
  dar nu vom ști de unde vin,
  nici dacă le-am auzit cu ade­vă­rat.

  Da, e ora la care s‑au adu­nat
  câte­va tris­teți de vară pe sfâr­și­te.

  Flo­ren­ti­na Lore­da­na DALIAN.

  (Din volu­mul de poe­zii „Domni­șoa­ra Nimeni”, edi­tu­ra „Eikon”, Bucu­rești 2017).

  Car­tea poa­te fi pro­cu­ra­tă din libră­ri­i­le on-line și de la edi­tu­ră:
  librarie.net/p/297403,
  carturesti.ro/carte/domnisoara-nimeni,
  emag.ro/domnisoara-nimeni-florentina-loredana-dalian

  Alte arti­co­le publi­ca­te de MN des­pre Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an, puteți vizu­a­li­za aici.


  Man­ga­lia News, 18.11.2018.


  https://www.mangalianews.ro/
  piese-auto-mangalia.ro
  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele