Concertele trupei PHOENIX — noiembrie și decembrie 2018. Când va avea loc Concertul caritabil de la Constanța

  0
  677

  Con­cer­te­le tru­pei PHOENIX — noiem­brie și decem­brie 2018. Când va avea loc Con­cer­tul cari­ta­bil ”Music for Autism” de la Con­stan­ța.

  Câte­va con­cer­te ale tru­pei Pho­e­nix, ce meri­tă pro­mo­va­te în peri­oa­da urmă­toa­re. Infor­ma­tii mai mul­te vor veni la vre­mea potri­vi­tă, ne spu­ne Adri­an Take.

  Fie Să Renas­că!

  22 nov. – Bucu­res­ti, Club Quan­tic;
  24 nov. – Cluj Napo­ca, Tar­gul de Cra­ciun;
  1 Decem­brie – Satu Mare, la Sta­tu­ia Lupoai­cei de lan­ga Tea­trul Natio­nal;

  3 dec. – Zalau, Casa de Cul­tu­ra a Sin­di­ca­te­lor;
  4 dec. – Ora­dea, Casa de Cul­tu­ra a Sin­di­ca­te­lor;
  5 dec. — Timi­soa­ra, Club Refle­k­tor Venue;
  6 dec. – Resi­ta, Casa de Cul­tu­ra a Sin­di­ca­te­lor;

  16 dec. – Con­stan­ta, Con­cert cari­ta­bil ”Music for autism”;
  17 dec. – Brai­la, Tea­trul Maria Filotti;
  18 dec. – Foc­sani, Tea­trul Mai­or Ghe­or­ge Pas­tia.

  Până la con­cer­te­le pro­gra­ma­te, vă invi­tăm să reve­deți: Nicu Covaci, PHOENIX: ”Ai mei! Cei mai buni!” VIDEO SENZAȚIONAL!


  Man­ga­lia News, 04.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply