Arnold Schwarzenegger:
  Cum s‑au schimbat vremurile…

  0
  518

  Cunos­cu­tul actor Arnold Schwar­ze­n­e­gger a pos­tat o foto­gra­fie cu el dor­mind pe stra­dă, sub fai­moa­sa sa sta­tu­ie de bronz și, trist, a scris “Cum s‑au schim­bat vre­mu­ri­le”…

  Moti­vul pen­tru care a scris fra­za a fost nu pen­tru că este bătrân, ci pen­tru că, atunci când era guver­na­tor al Cali­for­ni­ei, el a inau­gu­rat un hotel cu sta­tu­ia sa. Per­so­na­lul hote­lu­lui i‑a spus lui Arnold: “În ori­ce moment poți veni și ai o came­ră rezer­va­tă pen­tru tine”.

  Când Arnold nu a mai fost în ​​func­ția de guver­na­tor și s‑a dus la hotel, admi­nis­tra­ția a refu­zat să‑i dea o came­ră, argu­men­tând că ar tre­bui să plă­teas­că pen­tru una, deo­a­re­ce erau foar­te soli­ci­tați.

  El și‑a adus un sac de dor­mit, l‑a așe­zat la picioa­re­le sta­tuii sale și a expli­cat: 

  Când eram într‑o pozi­ție impor­tan­tă, mi-au ofe­rit totul, întot­dea­u­na și când am pier­dut aceas­tă pozi­ție, au uitat de mine și nu și-au ținut pro­mi­siu­nea. Nu aveți încre­de­re în pozi­ția voas­tră sau în banii pe care îi aveți, nici în pute­rea voas­tră, nici în inte­li­gen­ța voas­tră, pen­tru că nu vor dura!

  Când ești “impor­tant” în ochii oame­ni­lor, toa­tă lumea este “pri­e­ten” cu tine. Dar oda­tă ce nu mai pre­zinți inte­res, nu mai con­tezi! Nu ești cine crezi că vei fi întot­dea­u­na, nimic nu durea­ză pen­tru tot­dea­u­na!” (sur­sa: Fb).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele