ANUNȚ PUBLIC Primăria Tuzla: ÎNFIINȚARE STAȚIE DE MĂSURARE GAZE NATURALE ȘI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM ȘI TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT

  0
  822

  Pri­mă­ria Tuz­la: ANUNT PUBLIC REFERITOR LA REZULTATELE PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI pri­vind PLANUL URBANISTIC ZONAL și Regu­la­men­tul de urba­nism pen­tru ÎNFIINȚARE STAȚIE DE MĂSURARE GAZE NATURALE ȘI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM ȘI TRASEU.

  ANUNT PUBLIC

  REFERITOR LA REZULTATELE PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI a fost publi­cat RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI refe­ri­tor la opi­ni­i­le colec­ta­te, răs­pun­su­ri­le date și argu­men­ta­rea lor pri­vind PLANUL URBANISTIC ZONAL și Regu­la­men­tul de urba­nism afe­rent pen­tru ÎNFIINȚARE STAȚIE DE MĂSURARE GAZE NATURALE ȘI CENTRU DE CONTROL, REALIZARE DRUM ȘI TRASEU CONDUCTE SUBTERANE TRANSPORT GAZE NATURALE.

  Obser­va­ți­i­le trans­mi­se, ras­pun­sul la obser­va­ți­i­le trans­mi­se, pro­ce­sul ver­bal inche­iat in urma dez­ba­te­rii publi­ce din data de 28.09.2018 sunt puse la dis­po­zi­ția publi­cu­lui pe pagi­na de inter­net: http://www.primaria-tuzla.ro si la sedi­ul Pri­ma­ri­ei Comu­nei Tuz­la, in cadrul Com­par­ti­men­tu­lui Urba­nism, etaj II.

  Pro­ces Ver­bal Dez­ba­te­re publi­ca 28 sep­tem­brie 

  Ras­pun­su­ri­le bene­fi­ci­a­ru­lui la obser­va­ti­i­le publi­cu­lui

  Toa­te docu­men­te­le pot fi stu­di­a­te aici.


  Man­ga­lia news, 04.11.2018.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply