ACCIDENT RUTIER: Un copil de 6 ani şi primarul din 23 August AU AJUNS LA SPITAL

  0
  2605

  REPLICA: Pri­ma­rul și vice­pri­ma­rul din 23 August au fost impli­cați într-un acci­dent ruti­er. Mași­na în care se aflau a fost lovi­tă de un alt auto­tu­rism, al cărui șofer a pier­dut con­tro­lul direc­ți­ei de mers.

  Potri­vit oame­ni­lor legii, în jurul orei 12.40, un băr­bat, în vâr­stă de 28 de ani, a con­dus un auto­tu­rism pe DN 39, pe ban­da 2, din­spre Nept­un către 23 August și, la km 34 + 800 m, pe fon­dul nea­dap­tă­rii vite­zei la con­di­ți­i­le de drum, caro­sa­bil aco­pe­rit cu zăpa­dă, a pier­dut con­tro­lul direc­ți­ei către stân­ga și a pătruns pe sen­sul opus de mers, intrând coli­ziu­ne cu un auto­tu­rism, con­dus de un băr­bat, în vâr­stă de 49 de ani, în ban­da 1, fiind vor­ba chiar des­pre pri­ma­rul din 23 August, Mugur Vio­rel Mitra­na.

  În urma acci­den­tu­lui ruti­er, a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă ușoa­ră a con­du­că­to­ru­lui de 48 de ani, a unui pasa­ger de 38 de ani, din al doi­lea auto­ve­hi­cul (vice­pri­ma­rul), pre­cum și a unui minor de 6 ani, pasa­ger în pri­mul auto.

  Ambe­le auto­tu­ris­me erau echi­pa­te cu anve­lo­pe de iar­nă. Oame­nii legii au declan­șat cer­ce­tă­ri­le în vede­rea sta­bi­li­rii cu exac­ti­ta­te a tutu­ror împre­ju­ră­ri­lor în care s‑a petre­cut nefe­ri­ci­tul eve­ni­ment.

  De pre­ci­zat că, potri­vit sur­se­lor noas­tre, Mugur Mitra­na a fost inter­nat în Spi­ta­lul Man­ga­lia, având, prin­tre alte­le, dege­te­le rup­te, iar în cur­sul zilei de azi este pro­gra­mat la un RMN. (L.C.).

  Mai mult, în replicaonline.ro, 29.11.2018).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele