STAGIU ŞI CURS DE ARBITRAJ ÎN KUNG-FU 20.10.2018, MEDGIDIA

0
304

STAGIU ŞI CURS DE ARBITRAJ ÎN KUNG-FU 20.10.2018, MEDGIDIA.

Sîm­bă­tă 20.10.2018, la sala „Dan Spă­ta­ru” se va desfă­şu­ra un sta­giu de Kung-Fu la pro­ba de „Shu­ai-Jiao” şi un curs de arbi­traj. „Shu­ai-Jiao” cunos­cu­tă şi sub nume­le de „Wres­tling” chi­ne­zesc, este o for­mă de pre­gă­ti­re de lup­tă în picioa­re eschi­ve şi cu teh­nici de pro­iec­ta­re. În aceas­tă pro­bă şi în cea de „Qin­na” (teh­nici arti­cu­la­re), îşi are ori­gi­nea Judo.

La acest sta­giu vor par­ti­ci­pa spor­tivi de la clu­bu­ri­le afi­li­a­te la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Con­tact. Din judeţul Con­stanţa vor fi pre­zenţi spor­tivi de la:

-CS Marea Nea­gră Con­stanţa,

-CSU Nept­un Con­stanţa,

-CS Pan­da Poar­ta Albă,

-CSA Axi­o­po­lis Sport Cer­na­vo­dă,

-CS Sha­o­lin Cal­la­tis Man­ga­lia,

-CS Noua Gene­ra­ţie Man­ga­lia,

-CS Sil­ver Samu­rai Med­gi­dia, clu­bul orga­ni­za­tor, preşe­din­te Nedel­cu Ste­lu­ţa.

Sta­gi­ul este con­dus de Shi­fu Flo­rin Ior­dă­noa­ia, 6 Duan Kung-Fu şi Lao­shi Sil­viu Nedel­cu, 4 Duan Kung-Fu, 6 Duan Kung-Fu şi Lao­shi Sil­viu Nedel­cu, 4 Duan Kung-Fu.

Pro­gra­mul sta­gi­u­lui este urmă­to­rul:

-11.30–12.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.

-12.00–12.10: Des­chi­de­rea sta­gi­u­lui. Pre­zen­ta­rea pro­bei de lup­tă „Shu­ai-Jiao”.

-12.10–13.00: Pro­to­co­lul pro­bei, încă­l­zi­rea gene­ra­lă, şcoa­la căde­rii, teh­nici de eschi­vă.

-13.00–13.10: Pau­ză.

-13.10–14.00: Teh­nici de lup­tă în „Shu­ai-Jiao”.

-14.00–14.10: Pau­ză.

-14.10–15.00: Meciuri demon­stra­ti­ve de „Shu­ai-Jiao”.

-15.00:             Înche­ie­rea sta­gi­u­lui.

După acest sta­giu va urma orga­ni­za­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Kung-Fu la pro­ba „Shu­ai-Jiao” indi­vi­du­al şi la echi­pe la pro­be­le „Tuishou” şi „San­da Light-Figh­ting”.

Par­ti­ci­pa­rea la sta­giu este libe­ră, nu se per­cep taxe!

PREŞEDINTE A.R.K.

SEF LUC.DR. FLORIN IORDĂNOAIA,

6 DUAN KUNG-FU,

ARBITRU MONDIAL „A” WTKF.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele