Motiv de sărbătoare la Damen Mangalia: Primul bloc al primei nave construite este terminat (galerie FOTO)

0
1972

Motiv de săr­bă­toa­re la Damen Man­ga­lia: Pri­mul bloc al pri­mei nave con­stru­i­te este ter­mi­nat.

În Şan­ti­e­rul Naval Damen din Man­ga­lia, mun­ci­to­rii şi con­du­ce­rea au săr­bă­to­rit împre­u­nă un prim moment impor­tant de la pre­lu­a­rea de către olan­dezi a şan­ti­e­ru­lui.

Joi, 11 octom­brie, la ora 10:30, în incin­ta şan­ti­e­ru­lui, a fost inau­gu­rat pri­mul bloc al pri­mei nave coman­da­te, aceas­ta fiind de tip dra­gă.

Lucra­rea la res­pec­ti­va navă a înce­put în data de 8 sep­tem­brie şi iată că, la o lună de atunci, rezul­ta­te­le au înce­put să apa­ră.

Potri­vit anga­ja­ţi­lor, momen­tul de pune­rea a pri­mu­lui bloc de chi­lă în doc repre­zin­tă un moment foar­te impor­tant pen­tru ei, dato­ri­tă fap­tu­lui că după ani de zile în care situ­a­ţia şan­ti­e­ru­lui naval era incer­tă, au înce­put comen­zi­le să cur­gă, de la pre­lu­a­rea şan­ti­e­ru­lui de către olan­de­zii de la Damen.

Nava de tip dra­ger apa­rţi­ne CEMEK Uk Mari­ne, din Marea Bri­ta­nie.

Mai mult, in ziuaconstanta.ro, 11.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele