MĂRI DE SEPTEMBRIE, un splendid poem de IOAN IACOB [VIDEO]

0
581

MĂRI DE SEPTEMBRIE

Vin valuri, trec valuri, depar­te,
Unde marea se-apro­pie tan­dră de cer,
Eu trec pe nisip, într‑o zi de vacan­ță,
Te pierd, te mai găsesc, te mai sper…

Pes­că­ruși se-ntre­ta­ie în zare,
Tru­pul meu în septembrie‑i dus,
Tru­pul meu în sep­tem­brie moa­re.
Lumi­na inundă‑n apus.

Super­be splen­dori se întorc în dez­as­tre,
Chiar min­tea mea cau­tă chi­pul ce‑l cer
Și în pier­de­rea mea e un drum de întoar­ceri
Și pe el te mai pierd, te mai găsesc, te mai sper…

Bra­țul meu către tine se lasă,
Răsfi­rat pe nisip, eu pe tine te-ador
Și mă pierd în nisi­pul ilu­zi­ei noas­tre
Și în mări de sep­tem­brie mor.

Vin valuri, trec valuri… Depar­te,
Doar marea rămâ­ne sub mare­le cer,
Tru­pul meu, în sep­tem­brie, moa­re.
Eu rămân pe nisip, să te sper…

Ioan Iacob.

* Poe­mul face par­te din volu­mul “Cara­te de sep­tem­brie”, de Ioan Iacob și Mir­cea Ște­fan, Bucu­rești, Ed. Con­ste­la­ții, 2004, volum lan­sat la Fes­ti­va­lul ‘TASTE OF ROMANIA’, de la Chi­ca­go, S.U.A., sep­tem­brie, 2004.

* Poem ros­tit și la al X‑lea Con­gres al Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Poe­ți­lor, în Insu­la Cre­ta, Gre­cia, sep­tem­brie, 1991, în urma unei invi­ta­ții tri­mi­se de la Luxem­bo­urg. Apoi, pre­zen­tat la Vama Veche, în sep­tem­brie, 2015 și, iată, în sep­tem­brie 2018, la Man­ga­lia.


Înre­gis­tra­re video ad-hoc pe pla­ja din Man­ga­lia, sub soa­re­le de sfâr­șit de sep­tem­brie 2018, rea­li­za­tă cu tele­fo­nul mobil de prof. Tra­ian Lupu, cel care ”păzeș­te” pilo­nul de Est al ”podu­lui poe­tic” con­stru­it de Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic ”EMINESCUPOE, ini­țiat de prof. dr. Ioan Iacob, pro­iect ce va fi lan­sat pe plat­for­ma ARCA TV în acest An Cen­te­nar al româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.


Man­ga­lia News, 21 octom­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele