Luminita Popescu: Cînd vă văd, pe‑o samă dintre voi, cum v‑ați ajuns… Vă este rușine să spuneți: Sunt creștin.

0
360

Lumi­ni­ta Popes­cu: Cînd vă văd, pe‑o samă din­tre voi, cum v‑ați ajuns…

De par­că voi n‑ați făcut nici­o­da­tă caca în fun­du’ gră­di­nii, aco­lo unde punea mămu­ța, ca la domni, un ziar Scîn­te­ia, să fie de citit și de alte cele.

Rîdeți acu­ma că țăra­nii au rămas ca la 1900 toam­na, că merg să pupe moaș­te, ca niș­te proști și îna­po­iați ce sunt. Vă este ruși­ne să spu­neți: Sunt creș­tin.

Ați fost bote­zați numai așa de san­chí, că n‑au avut năna­șii voș­tri ce face decît să se lepe­de de Sata­na, așa cum vă lepă­dați voi acum de Dum­ne­zeu? S‑a îmbă­tat tăti­că-tu de bucu­rie că și‑a dat prun­cuțul “la lege”, numa’ de prost așa, ha? Și mămi­că-ta, ce bucu­roa­să a fost că, după botez, nu te mai tre­zeai în toi­ul nop­ții zbie­rînd ca din gură de șar­pe. Aveai, mai­că, înger păzi­tor, erai cine­va.

Vă întreb acum, voi de unde ați răsă­rit așa siman­di­coși?

Nu cum­va v‑a sters la curuț o buni­că cre­din­cioa­să? Nu v‑a vor­bit des­pre tai­ne­le pădu­rii un bunic ce se căca în fun­dul gră­di­nii?

Voi acu­ma sun­teți apă­ră­to­rii LGBT, mvai tuh, vă dați în urma tre­nu­lui și dina­in­tea cozo­na­cu­lui pen­tru ei. Bra­vo vouă, e fru­mos cît-de-cît, dar de ce nu sun­teți tole­ranți și cu cei enu­me­rați mai sus?

Nu vă dor făl­ci­le de cît ați rîs de babe­ta ce-și face cru­ce în drep­tul bise­ri­cii, aple­cîn­du-și cocoa­șa pîn’ la pămînt? Ziceți că se închi­nă la “pri­e­te­ni ima­gi­nari”, pe cînd voi vă tăvă­liți numai în ade­vă­ruri abso­lu­te.

Mai poves­tiți vre­u­nul des­pre bune­lul? Da, îngră­mă­di­tul ăla fără dinți, care vă ținea în poa­lă și vă poves­tea des­pre Cotul Donu­lui și cum bea el apă din goa­ca ce o lăsa copi­ta calu­lui. Da, ăla ce‑a venit cu man­ta­ua spar­tă de gloan­țe, ca să o ara­te drept minu­ne de la Dum­ne­zeu că a scă­pat cu zile din tran­șee, ca să vă lase vouă țara întrea­gă. Vreți eroi? Ăștia vă sunt ero­ii!

Da, vă văd prin Mall-uri cu 3 lei în buzu­nar, tîn­jind bezme­tici după o șaor­ma. De voi mi‑e milă, nu de țăra­nul ce se cacă în fun­dul gră­di­nii. Ăsta, nici supus tor­tu­rii nu se lea­pă­dă de rădă­cini, așa cum ați făcut voi pen­tru pati­ma nimi­cu­lui.

Lumi­ni­ta Popes­cu, octom­brie 2018. 


Man­ga­lia News, 14.10.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele