La mulți ani, tuturor celor care sunt sărbătoriți azi, de Sfântul Dumitru!

0
567

Sfân­tul Dumi­tru (denu­mit popu­lar Sâme­dru), este prăz­nu­it de Bise­ri­ca Orto­do­xă pe 26 octom­brie.

Nume­le Deme­ter (care la greci era zei­ța agri­cul­tu­rii) s‑ar tra­du­ce prin pămân­tul-mamă. Săr­bă­toa­rea de Sfân­tul Dumi­tru este ulti­ma din­tre săr­bă­to­ri­le toam­nei și cea mai însem­na­tă, în tra­di­ția pas­to­ra­lă echi­va­lând cu înce­pu­tul ier­nii.

În legen­de­le creș­ti­ne, Sfân­tul Dumi­tru este pre­zen­tat ca un sol­dat care, mărturisindu‑l pe Iisus Hris­tos, a fost ucis cu lan­cea. Atunci când a fost străpuns, din tru­pul său nu a curs sân­ge, ci mir tămă­du­i­tor, de ace­ea este numit și Izvorâ­to­rul de Mir.

În tra­di­ții și în obi­ce­iuri, aju­nul săr­bă­to­rii impli­că aprin­de­rea focu­ri­lor, cu rol puri­fi­ca­tor (copi­ii, tine­rii sar pes­te focuri pen­tru a fi sănă­toși tot anul), dar și pro­pi­ția­tor (defunc­ții fami­li­ei sunt încă­l­ziți de aces­tea). Căr­bu­nii stinși sunt pre­să­rați în gră­di­nă, pen­tru rod bogat (este, așa­dar, și ritu­al agri­col).

În ziua de săr­bă­toa­re, se împart coli­vă și colaci și se pome­nesc mor­ții.

Sâme­dru este patro­nul păs­to­ri­lor, res­pec­ta­rea tra­di­ți­ei alun­gând fia­re­le săl­ba­ti­ce de lân­gă stâ­nă. Acum sunt stri­ca­te stâ­ne­le, pen­tru a crea pre­mi­sa înce­pe­rii nou­lui ciclu pas­to­ral.

sf_dumitru

La mulți ani, tutu­ror celor care sunt săr­bă­to­riți astăzi!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply