În premieră: VALURI DE FURIE — despre turismul de litoral [VIDEO]

0
483

In pre­mie­ra: După 30 de ani de lovi­turi sis­te­ma­ti­ce în indus­tria de turism, face şi Guver­nul Româ­ni­ei câte ceva. Săp­tămâ­na aceas­ta intro­du­ce TVA de 5% pen­tru hote­li­eri. E cea mai redu­să cotă din toa­tă Uniu­nea Euro­pea­nă.

Măsu­ra e nemai­po­me­ni­tă, doar că vine foar­te târ­ziu, căci între timp, lito­ra­lul nos­tru a ajuns rui­nă, din cau­za fur­tu­ri­lor, legi­lor proas­te, a dez­in­te­re­su­lui şi lăco­mi­ei fără limi­te. În vechi­le hote­luri răma­se des­chi­se, res­pec­tul e zero, mobi­la este putre­dă, aerul ires­pi­ra­bil şi chel­ne­rii te sfă­tu­iesc dis­cret, să nu iei masa în res­ta­u­ran­tul lor.

Bul­ga­ria a redus TVA-ul acum două dece­nii. S‑a mobi­li­zat toa­tă ca să ne ia turi­ş­tii stră­ini şi navi­ghea­ză azi cu pânzele‑n vânt, spre topul des­ti­na­ţi­i­lor euro­pe­ne.

Anche­ta noas­tră, desfă­şu­ra­tă în trei ţări, vă ara­tă vino­va­ţii pen­tru dez­as­trul de la noi şi cât de puţin ar fi tre­bu­it să facem pen­tru ca să putem fi astăzi, cu 10% mai boga­ţi.

(Sur­sa: You­Tu­be, octom­brie 2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply