Atenție, SE OPREȘTE APA în mai multe zone din Mangalia!

0
652
https://www.mangalianews.ro/

Aten­ție, se opreș­te apa în mai mul­te zone din Man­ga­lia!

Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de reme­di­e­re a unei ava­rii la magis­tra­la de ali­men­ta­re cu apă pota­bi­lă, cu dia­me­trul de 500 mm din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, RAJA SA este nevo­ită să între­ru­pă fur­ni­za­rea apei pota­bi­le mier­curi —  03 octom­brie 2018, în inter­va­lul orar 08:30 – 17:00.

Vor fi afec­tați de lip­sa apei pota­bi­le con­su­ma­to­rii din zone­le: M.I. Dobro­gea­nu – blo­cu­ri­le ANL, IAS Man­ga­lia — Fru­vi­i­leg, Revi­zia de vagoa­ne CFR, Her­ghe­lia Man­ga­lia și zona Hipo­drom.  

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te abo­na­ți­lor, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le la para­me­trii optimi în cel mai scurt timp.

Tot­o­da­tă, rugăm toți con­su­ma­to­rii afec­tați de aceas­tă lucra­re să își asi­gu­re rezer­va mini­mă de apă pen­tru con­sum și uz cas­nic pe peri­oa­da între­ru­pe­rii fur­ni­ză­rii apei. (RAJA Con­stan­ța).


Man­ga­lia News, 01.10.2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele