ARCA TV: Din Montreal, Constanța și București, 3 români ne vor aduce în prim plan portretul Reginei Maria

  0
  122
  Booking.com

  ARCA TV: Din Montre­al, Con­stan­ța și Bucu­rești, 3 români ne vor adu­ce în prim plan por­tre­tul Regi­nei Maria.

  Alteţa Sa Rega­lă, Prin­ci­pe­sa Maria Ale­xan­dra Vic­to­ria s-a năs­cut la 29 octom­brie 1875, la Eas­twe­ll Park, în comi­ta­tul Kent din Anglia.

  Din Montre­al, Con­stan­ța și Bucu­rești, 3 români ne vor adu­ce în prim plan por­tre­tul Regi­nei Maria.

  Din Montre­al, Nico­lae Pepe­ne, direc­to­rul Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne de Isto­rie Bra­șov. Din Con­stan­ța, de la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie, scri­i­to­rul, isto­ri­cul și jur­na­lis­tul Cris­ti­an Cea­le­ra, iar din Bucu­rești, dl. War­gha Ena­yati, medic car­di­o­log, cunos­cut publi­cu­lui larg ca fon­da­to­rul Rețe­lei pri­va­te de sănă­ta­te Regi­na Maria.

  O pagi­nă de isto­rie rea­du­să în memo­ria româ­ni­lor, des­pre lucru­ri­le mai puțin ști­u­te din via­ța Regi­nei Maria. Nu rata emi­siu­nea Arca TV de la sfâr­și­tul lunii!


  Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TVTele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Toa­te arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre acest ori­gi­nal pro­iect, le puteți vizu­a­li­za aici.


  piese-auto-mangalia.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele