VIDEO Prelungirea contractelor pentru GARAJELE de la Mangalia a întrunit doar 5 voturi, în ședința de CL!

0
1161

Pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru GARAJE a întru­nit doar 5 voturi, în ședin­ța CL Man­ga­lia din data de 18 sep­tem­brie 2018.

Ședin­ța Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia a avut pe pri­mul punct la ordi­nea de zi Pro­iec­tul de Hotă­râre pri­vind pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re a tere­nu­ri­lor pe care se află gara­je­le din Man­ga­lia, pro­iect sus­ți­nut doar de 5 (cinci) con­si­li­eri, din cei 15 pre­zenți.

Con­si­li­e­rii locali care au sus­ți­nut pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru gara­je au fost:

  • Nico­lae Moro­ia­nu, con­si­li­er ALDE, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui de HCL;
  • Leo­nard Tăna­seALDE,
  • Dra­goș BociogALDE,
  • Mihai Băn­cea­nuPSD,
  • Mena­bit OzghiunPSD.

Au lip­sit de la votul pen­tru gara­je con­si­li­e­rii: Valen­tin Ciu­ra­ru (care a ieșit din sală la vot, având inte­res patri­mo­ni­al) și Oprea Dop — UNPR, Paul Folea­nu și Nico­lae Tana­să — PSD (absenți de la ședin­ță).

Cei 10 con­si­li­eri muni­ci­pali care au votat împo­tri­va pre­lun­gi­rii con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pot fi vizu­a­li­zați în fil­mul ședin­ței de Con­si­liu Local:


Man­ga­lia News, 18.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele