Panouri fonice stradale pictate în ulei cu imagini din vechime, unice în lume, demne de Guinness Book, la Râmnicu Vâlcea FOTO/VIDEO

0
513

Pano­uri foni­ce stra­da­le pic­ta­te în ulei cu ima­gini din vechi­me, uni­ce în lume, dem­ne de Guin­ne­ss Book, la Râm­ni­cu Vâl­cea.

La Râm­ni­cu Vâl­cea, de mai bine de o lună, un tânăr pro­fe­sor de pic­tu­ră, Adri­an Luţă, de 27 de ani, a accep­tat pari­ul cu muni­ci­pa­li­ta­tea de a rea­li­za ima­gini cu ora­şul de altă­da­tă pe pano­uri foni­ce stra­da­le din ple­xi­gla­ss. Uni­ci­ta­tea pro­iec­tu­lui urmea­ză să fie omo­lo­ga­tă de Car­tea Recor­du­ri­lor la final. Cele 58 de pano­uri care se întind pe o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 200 de metri vor fi pic­ta­te în apro­xi­ma­tiv un an.

Ide­ea de a se pic­ta ima­gini cu Râm­ni­cul de altă­da­tă şi nu alt­ce­va a ple­cat de la fap­tul că anul aces­ta ora­şul Râm­ni­cu Vâl­cea a săr­bă­to­rit 630 de ani de ates­ta­re docu­men­ta­ră.   

Pano­u­ri­le foni­ce stra­da­le din ple­xi­gla­ss, sin­gu­re­le din oraş, se află chiar în cen­trul muni­ci­pi­u­lui şi au apă­rut pen­tru a pro­te­ja o porţiu­ne de blo­curi şi case de zgo­mo­tul unei noi arte­re ruti­e­re, apă­ru­te între două poduri pes­te (pâ)râul Olă­neşti.  

Pano­u­ri­le foni­ce trans­for­ma­te în ope­re de artă  

Până acum, într‑o lună au fost pic­ta­te 8 din cele 58 de pano­uri foni­ce stra­da­le, care au ca dimen­siuni apro­xi­ma­ti­ve 2,30 X 3 m. Dată fiind amploa­rea lucră­rii, ea nu va fi fina­li­za­tă mai devre­me de un an. „Mi‑e tea­mă la iar­nă. Iar pe porţiu­nea din­spre vest a pano­u­ri­lor, pro­ba­bil, va tre­bui să fie închi­să stra­da, ca să putem lucra”, ne‑a măr­tu­ri­sit auto­rul pic­tu­ri­lor, prof. Adri­an Luţă.   

Adri­an Luţă este un pro­fe­sor tânăr care pre­dă la Pala­tul Copi­i­lor din Râm­ni­cu Vâl­cea. Din luna iulie, el a mutat arta la pro­priu în stra­dă, fiind­că ce face el nu are legă­tu­ră cu gra­fitti sau alt gen de artă stra­da­lă cu care ne-am obi­ş­nu­it. Aju­tat de trei din­tre ele­ve­le sale, Adri­an a înce­put să trans­for­me sin­gu­re­le pano­u­ri­le foni­ce stra­da­le anos­te din cen­trul ora­şu­lui în ade­vă­ra­te ope­re de artă. 

Cites­te mai mult in adevarul.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply