Numiri pe funcție la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, de la 1 septembrie 2018

0
651

Numi­ri pe func­ție la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța, de la 1 sep­tem­brie 2018.

Înce­pând cu data de 1 sep­tem­brie a.c., la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța au avut loc urmă­toa­re­le numi­ri pe func­ție:

Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le – împu­ter­ni­cit șef pe o peri­oa­dă de 6 luni comi­sar-șef de poli­ție Manu­el Lalu,

Sec­ția 1 Poli­ție Con­stan­ța – împu­ter­ni­cit șef pe o peri­oa­dă de 6 luni sub­co­mi­sar de poli­ție Aure­li­an Boboc,

Sec­ția 1 Poli­ție Rura­lă Con­stan­ța – împu­ter­ni­cit șef pe o peri­oa­dă de 6 luni comi­sar-șef de poli­ție Ovi­diu Dra­go­mi­res­cu,

Sec­ția 5 Poli­ție Con­stan­ța – comi­sar-șef de poli­ție Răzvan Moca­nu (șef) și împu­ter­ni­cit adjunct pe o peri­oa­dă de 6 luni subin­spec­tor de poli­ție Ginel Cris­tea,

Poli­ția ora­șu­lui Năvo­dari — împu­ter­ni­cit șef pe o peri­oa­dă de 6 luni sub­co­mi­sar de poli­ție Vasi­li­că Ivan,

Poli­ția muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia – comi­sar-șef de poli­ție Cris­ti­an Popes­cu. (Revi­ne pe func­ția de sef, după peri­oa­da de împu­ter­ni­ci­re la SIC).


Man­ga­lia News, 03.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply