MEDALIA de ARGINT pentru Corul Callatis, la Festivalul Internațional INTERKULTUR din Croația!

0
1034

Corul de copii Cal­la­tis a câști­gat Argin­tul, la Fes­ti­va­lul Inter­na­tio­nal de muzi­că cora­lă INTERKULTUR din Croa­ția!

Deter­mi­na­rea si talen­tul aces­tor copii minu­nati, ala­turi de dedi­ca­rea dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Broas­că, ne aduc din nou la Man­ga­lia si in Roma­nia Meda­lia de Argint!

Con­su­lul Roma­niei in Croa­tia, dom­nul Aurel Geor­ges­cu s‑a depla­sat spe­cial de la Zagreb pen­tru a le fi ala­turi si a‑i feli­ci­ta pen­tru rezul­ta­tul obti­nut!

Pen­tru suc­ce­sul cu care a pro­mo­vat în lume, ani la rand, ima­gi­nea Man­ga­li­ei, pen­tru gene­ra­ti­i­le de tineri fru­mo­si pe care i‑a for­mat, pen­tru daru­i­rea domni­ei sale față de cul­tu­ra ora­su­lui nos­tru, pen­tru că ne face să ne sim­tim man­dri că tră­im in Man­ga­lia, voi pro­pu­ne, in cali­ta­te de con­si­li­er local, acor­da­rea titlu­lui de „Cetă­țean de onoa­re” dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Broas­că!

Nicu Moro­ia­nu, con­si­li­er muni­ci­pal ALDE.


Man­ga­lia News, 26.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele