Mangalia filmată din dronă, de Ziua Marinei 2018. VIDEO — Sorin Ionut Gaina

0
1233

Man­ga­lia fil­ma­tă din dro­nă, de Ziua Mari­nei 2018. VIDEO — Sorin Ionut Gai­na.

Sorin Ionuț Gai­na este un împă­ti­mit al dro­ne­lor… Și zbo­a­ră, nu numai la Man­ga­lia sau la Albești, când vine pe aca­să, ci toc­mai în nor­dul Can­a­dei, unde se află acum, ca pilot de dro­nă licen­ți­at și de unde trans­mi­te gân­duri bune și urări de sănă­ta­te tutu­ror citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.

(Apro­po, aco­lo, la el, în Can­a­da, nin­gea azi dimi­nea­ță!). 🙂

Mul­țu­mim pen­tru vide­o­clip, Sorin și aștep­tăm noi­le tale pro­duc­ții video. Numai bine!


Man­ga­lia News, 14 sep­tem­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply