Jurnalistul Marian Petruta (SUA), președinte al North American Romanian Press Association, este partener în Proiectul transatlantic EMINESCU — POE!

0
416

Hes­pe­rus News: Jur­na­lis­tul Mari­an Petru­ta (SUA), Pre­șe­din­te al Nor­th Ame­ri­can Roma­nian Press Association/NARPA/, este par­te­ner in Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCU — POE!

A rea­li­zat un inter­viu cu româ­nul care face sta­tu­e­te­le Oscar (de aici i se “tra­ge” si foto­gra­fia cu un Oscar), desi noi sun­tem con­vin­si că, dacă va face sce­na­ri­ul unui film dedi­cat Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, iar regia va fi sem­na­ta de Ste­ven Spiel­berg sau Tudor Petrut/, atunci s‑ar putea ca… poza sa devi­na realitate!!!

Mari­an este un om extra­or­di­nar!!! Atunci cand eram in febra pre­ga­ti­rii doc­to­ra­tu­lui “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, Mari­an mi‑a trans­mis pe e‑mail ca urmea­za sa vina la Bucu­res­ti si ca vrea sa imi ofe­re CARTEA. Eram foar­te pre­sat de dru­mu­ri­le la bibli­o­teci si la pro­fe­so­rul indru­ma­tor si nu am putut sa ma vad cu el (m‑am gan­dit ca lui Mari­an i‑a apa­rut CARTEA si ca vrea sa-mi lase un exem­plar). Desi nu ne-am intal­nit, el a lasat CARTEA la recep­tia unui hotel din apro­pi­e­re de Aero­por­tul Otopeni.

Cand am reu­sit sa intru in pose­sia ei, era sa fac atac de cord; car­tea era o cule­ge­re a poe­zi­i­lor si poves­ti­ri­lor lui Edgar Allan Poe, care imi rea uti­la CA AERUL! Pe pri­ma coper­ta era si o dedi­ca­tie extrem de elo­gi­oa­sa la adre­sa mea!

Nici azi nu stiu cum sa‑i mul­tu­mesc aces­tui om minu­nat si extra­or­di­nar jur­na­list pen­tru ges­tul sau! Sin­gu­ra mea posi­bi­li­ta­te a fost sa‑l invit sa se ala­tu­re Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE (ceea ce el a si facut).

Mul­tu­mesc — pes­te Atlan­tic si pes­te ani — pen­tru CARTEA des­pre care nu mi-ai spus nimic ina­in­te…, ast­fel ca IMPACTUL a fost maxim!

Mul­tu­mesc din suflet, Mari­an Petru­ta! (Ioan Iacob, Bucu­rești, sep­tem­brie 2018).


Man­ga­lia News, 11.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply