IPJ Constanța: Nouă serie de evenimente rutiere provocate de șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice

0
200

IPJ Con­stan­ța: Nouă serie de eve­ni­men­te ruti­e­re pro­vo­ca­te de șoferi aflați sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 16 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 28 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Labi­rint, din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er, sol­dat doar cu pagu­be mate­ri­a­le.


La data de 16 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Bănea­sa au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 38 de ani, din loca­li­ta­tea Adam­cli­si, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Tran­da­fi­ri­lor, din Bănea­sa, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.


La data de 16 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Secţi­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 44 de ani, din loca­li­ta­tea Istria, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Prin­ci­pa­lă, din loca­li­ta­tea Cor­bu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.


La data de 15 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 49 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Arde­a­lu­lui, din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er, sol­dat doar cu pagu­be mate­ri­a­le.


La data de 15 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 36 de ani, din loca­li­ta­tea Vii­șoa­ra, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Cri­nu­lui din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er, sol­dat doar cu pagu­be mate­ri­a­le.


La data de 15 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un tânăr în vâr­stă de 20 de ani, din loca­li­ta­tea Gră­di­na, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Grâu­șo­ru­lui din loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Poli­țiș­tii au con­dus per­soa­ne­le în cau­ză la spi­tal, pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


La data de 17 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 51 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul I.C. Bră­ti­a­nu, din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 17 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 58 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism având sus­pen­dat per­mi­sul de con­du­ce­re.


La data de 17 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Inde­pen­den­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 50 de ani, din loca­li­ta­tea Tufani, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DJ 391A, fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 18.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele