Garajele, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CL Mangalia. Inițiator al proiectului de HCL, consilierul local Moroianu Nicolae

0
1106

Gara­je­le, la punc­tul 1 pe ordi­nea de zi a ședin­ței extra­or­di­na­re a CL Man­ga­lia. Ini­ția­tor al pro­iec­tu­lui de HCL: con­si­li­er local Moro­ia­nu Nico­lae.

Marți, 18 sep­tem­brie, ora 11.00, în sala de ședin­țe a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, va avea loc o nouă ședin­ță extra­or­di­na­ră a CL.

Pe ordi­nea de zi, la punc­tul 1: Pro­iect de Hotă­râre pri­vind apro­ba­rea înche­ie­rii con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pen­tru tere­nu­ri­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea UAT Man­ga­lia, pe care sunt ampla­sa­te con­struc­ții cu des­ti­na­ția de garaj, pen­tru anul 2018. Ini­ția­tor: Con­si­li­er local Moro­ia­nu Nico­lae.

Cele­lal­te punc­te afla­te pe ordi­nea de zi le puteți citi aici: Con­vo­ca­tor-18sep­t2018.


Man­ga­lia News, 14.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele