FLEX Romania: Ești un tânăr licean pasionat de cultura americană și dornic să studiezi în SUA pentru un an de zile?

0
434

FLEX Roma­nia: Ești un tânăr licean pasio­nat de cul­tu­ra ame­ri­ca­nă și dor­nic să stu­diezi în SUA pen­tru un an de zile?

Pro­gra­mul de bur­se FLEX, prin inter­me­di­ul Depar­ta­men­tu­lui de Stat, îți ofe­ră oport­u­ni­ta­tea de a învă­ța la un liceu din SUA și de a locui ală­tu­ri de o fami­lie ame­ri­ca­nă.

Apli­că aici: https://ais.americancouncils.org/flex și intră în con­cur­sul de selec­ție pen­tru ceea ce poa­te repre­zen­ta fun­damen­tul for­mă­rii tale edu­ca­țio­na­le.


Man­ga­lia News, 04.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply