Festivalul Vinului Dobrogean PONTUS EUXINUS
- PROGRAMUL COMPLET

0
665

PROGRAMUL COMPLET al Fes­ti­va­lu­lui Vinu­lui Dobro­gean PONTUS EUXINUS, 6 – 9 sep­tem­brie 2018, Pia­ța Ovi­diu, Con­stan­ța.

JOI, 6 sep­tem­brie 2018

Orar: 14:00 — 22:00
Degus­tări de vinuri în loca­ți­i­le cra­me­lor par­ti­ci­pan­te
Zonă culi­na­ră dobro­gea­nă și medi­te­ra­ne­a­nă & deser­turi spe­ci­a­le
17:00 – Des­chi­de­re ofi­ci­a­lă fes­ti­val
Maes­tru de cere­mo­n­ii: acto­rul Dan Cojo­ca­ru
18:00 – Moment musi­cal tenor Iuli­an Bra­tu
18:30–19:00 / 20:00–20:30 – Momen­te artis­ti­ce cu per­cuți­o­nis­tul Gabriel Băla­șa – happe­ning la instru­men­tul HANDPAN
20:00 – 22:00 – Pro­iec­ție pre­zen­tări ale cra­me­lor par­ti­ci­pan­te la Fes­ti­val și lan­sa­rea cam­pa­niei de pro­mo­va­re a donă­rii de sân­ge pen­tru Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța

VINERI, 07 sep­tem­brie 2018

Orar: 12:00–22:00
Degus­tări de vinuri în loca­ți­i­le cra­me­lor par­ti­ci­pan­te
Zonă culi­na­ră dobro­gea­nă și medi­te­ra­ne­a­nă & deser­turi spe­ci­a­le
17:00–17:30 – Ate­li­er de edu­ca­tie oeno­lo­gi­ca Cra­ma BOGDAN
18:00–18:30 – Ate­li­er de edu­ca­tie oeno­lo­gi­ca Cra­ma VIISOARA
19:00–19:30 — Ate­li­er de edu­ca­tie oeno­lo­gi­ca Cra­ma DARIE
19:30–20:00 – Ansam­blul arma­nesc VANGHELISIMO GRUP con­dus de Puiu Cos­tel
20:00–22:00 – Pro­iec­ție pre­zen­tări ale cra­me­lor par­ti­ci­pan­te la Fes­ti­val și lan­sa­rea cam­pa­niei de pro­mo­va­re a donă­rii de sân­ge pen­tru Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța

SÂMBĂTĂ, 08 sep­tem­brie 2018

Orar: 12:00–22:00
Degus­tări de vinuri în loca­ți­i­le cra­me­lor par­ti­ci­pan­te
Zonă culi­na­ră dobro­gea­nă și medi­te­ra­ne­a­nă & deser­turi spe­ci­a­le
16:00–17:00 – Aso­ci­a­ția Clu­bul de Ciclism Bike­Re­hab – pri­mi­rea in Pia­ța Ovi­diu a gru­pu­lui de ciclo­tu­risti care inau­gu­rea­ză, cu oca­zia Fes­ti­va­lu­lui Vinul Dobro­gean, pri­mul tra­seu de pro­mo­va­re a cra­me­lor dobro­ge­ne: Cra­ma Sta­ția Mur­fa­tlar — Cra­ma Raso­va – Cra­ma Tran­tu
17:00–17:30 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma HAMANGIA
17:30–18:00 – Dan­suri ucrai­nie­ne cu ansam­blul ZADUNAISKA SICI – Par­te­ner Fes­ti­val A.M.D.T.D.D.
18:00–18:30 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma MĂCIN
19:00–19:30 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma HISTRIA
20:00–22:00 – Pro­iec­ție pre­zen­tări ale cra­me­lor par­ti­ci­pan­te la Fes­ti­val și lan­sa­rea cam­pa­niei de pro­mo­va­re a donă­rii de sân­ge pen­tru Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța

DUMINICĂ, 09 sep­tem­brie 2018

Orar: 12:00–22:00
Degus­tări de vinuri în loca­ți­i­le cra­me­lor par­ti­ci­pan­te
Zonă culi­na­ră dobro­gea­nă și medi­te­ra­ne­a­nă & deser­turi spe­ci­a­le
14:00 – 14:30 – FANFARA MILITARĂ CONSTANȚA
15:30–16:00 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma VINEX MURFATLAR — STAȚIE DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE
16:30–17:00 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma TRANTU
17:30 ‑18:00 – Dan­suri tra­di­țio­na­le tătă­rești cu ansam­blul CANLAR din Coba­din con­dus de Ailis Mola­met
18:30–19:00 – Ate­li­er de edu­ca­ție oeno­lo­gi­că Cra­ma RASOVA
19–19:30 – Dan­suri gre­cești cu Ansam­blul Comu­ni­tă­ții Ele­ne ELPIS CONSTANȚA
20:00 – TOMBOLĂ PARTICIPANȚII la CONCURSUL FESTIVALULUI VINULUI DOBROGEAN
20:00–22:00 – Pro­iec­ție pre­zen­tări ale cra­me­lor par­ti­ci­pan­te la Fes­ti­val și lan­sa­rea cam­pa­niei de pro­mo­va­re a donă­rii de sân­ge pen­tru Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply