DE LUNI, ÎNCEPE PROGRAMULLITORALUL PENTRU TOȚI”! TURIȘTII VOR FI PRIMIȚI ÎN 54 DE HOTELURI

0
325

DE LUNI, ÎNCEPE PROGRAMULLITORALUL PENTRU TOȚI”! TURIȘTII VOR FI PRIMIȚI ÎN 54 DE HOTELURI.

Pro­gra­mul „Lito­ra­lul pen­tru toţi”, prin care turi­ş­tii bene­fi­ci­a­ză de caza­re la mare plă­tind între 150 şi 600 de lei pen­tru o săp­tămâ­nă, va fi relan­sat de luni, 2 sep­tem­brie, fiind dis­po­ni­bi­le apro­xi­ma­tiv 12.000 de locuri.

Potri­vit Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, pro­gra­mul soci­al este des­ti­nat turi­ş­ti­lor care îşi doresc o vacanţă la malul mării la sfârşi­tul sezo­nu­lui, pen­tru care pot alo­ca buget foar­te mic, com­pa­ra­tiv cu buge­te­le pen­tru seju­ru­ri­le petre­cu­te în luni­le iulie şi august.

Tari­fe­le prac­ti­ca­te în pro­gra­mul spe­cial Lito­ra­lul pen­tru toţi sunt mai mici cu până la 70 la sută faţă de cele din vârf de sezon”, ara­tă repre­zen­tanţii FPTR într-un comu­ni­cat de presă.

Lan­sat în urmă cu 16 ani, „Lito­ra­lul pen­tru toţi” este sin­gu­rul pro­gram soci­al din Româ­nia susţi­nut inte­gral de medi­ul de afa­ceri, res­pec­tiv de patro­na­te­le hote­li­e­re autohtone.

Pen­tru a veni în spri­ji­nul turi­ş­ti­lor, lan­sa­rea aces­tei edi­ţii bene­fi­ci­a­ză de ace­lea­şi tari­fe ale edi­ţi­ei de pri­mă­va­ră 2017, nemo­di­fi­ca­te în ulti­mii şase ani, deşi cos­tu­ri­le uti­li­tă­ţi­lor au sufe­rit în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă majo­rări de pes­te 60 la sută, iar în une­le cazuri, chiar s‑au dub­lat. Înce­pând cu aceas­tă edi­ţie, bile­te­le pot fi achi­ta­te şi cu vou­che­re de vacanţă”, spun sur­se­le citate.

Citiți mai mult în ordinea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply