Dan Cristian Mihăilescu ne invită la o expoziție de tablouri cu fotografiile sale, la Restaurantul high-class BETA din Constanța [galerie FOTO]

0
1269

Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu: ”De mulți ani îmi doresc să orga­ni­zez o expo­zi­ție de tablo­uri cu foto­gra­fi­i­le mele iar de curând mi s‑a ofe­rit aceas­tă șan­să, dar nu pen­tru o “expo­zi­ție” tem­po­ra­ră, ci mai degra­bă una per­ma­nen­tă, într‑o loca­ție abso­lut super­bă. 

Beta nu este doar un res­ta­u­rant high-cla­ss ci și un loc cu o atmosfe­ră rela­xan­tă și pri­mi­toa­re iar eu sunt tare mân­dru de aceas­tă rea­li­za­re. 

Un număr de 40 de tablo­uri ampla­sa­te pe două eta­je, de la cele mai mici dimen­siuni (55x40cm), până la cele mai mari prin­turi Mul­ti­Can­vas (Trip­tic Can­vas) exe­cu­ta­te de mine până acum (220x147cm), vă vor transpu­ne în lumea mea și cea fru­moa­să a Con­stan­ței, cea pe care o pur­tăm cu toții în suflet.

Vă invit pe toți cei care doriți să admi­rați Marea în cele mai fru­moa­se ipos­ta­ze sur­prin­se în cele patru ano­tim­puri. 

Mul­țu­mesc, Beta, pen­tru aceas­tă șan­să uni­că și minu­na­ta cola­bo­ra­re”.


MN: Aici puteți vedea și alte arti­co­le des­pre Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu, cel supra­nu­mit ”artis­tul Mării Negre”.


Man­ga­lia News, 27.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele