Cum sa schimbi lumea! | Raed Arafat | VIDEO

0
381

Cum sa schim­bi lumea! | Raed Ara­fat — VIDEO.

Dom­nul Doc­tor Raed Ara­fat a vor­bit des­pre modul in care poa­te omul sa pro­du­ca schim­ba­ri­le in jurul sau, dar nu numai. S‑a folo­sit de exem­ple rea­le din evo­lu­tia SMURD, dar si din dife­ri­te situ­a­tii cu care s‑a con­frun­tat sis­te­mul de urgen­ță.

Năs­cut în Damasc, Siria și sosit în Româ­nia în anul 1981, dr. Raed Ara­fat a stu­di­at Medi­ci­na la Cluj-Napo­ca. În 1990, la Tar­gu Mures, cu spri­ji­nul prof. dr. Mir­cea Chi­o­rea­nu și al col. Liviu Micu, pre­cum și al mai mul­tor colegi, a pus baze­le Ser­vi­ci­u­lui Mobil de Urgenţă, Rea­ni­ma­re şi Des­car­ce­ra­re (SMURD).

În pre­zent, este secre­tar de stat în Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, şef al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă şi fon­da­to­rul Fun­da­ţi­ei pen­tru SMURD. Fun­da­ția spri­ji­nă acţiu­ni­le şi pro­iec­te­le desfă­şu­ra­te de SMURD, pre­cum și alte pro­iec­te des­ti­na­te dezvol­tă­rii medi­ci­nei de urgenţă în Româ­nia. (sur­sa: You­Tu­be, TED­x­Con­stan­ta).


Man­ga­lia News, 02.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply