Ce socoteli și‑a făcut ALDE pentru Consiliul Județean Constanța

0
392

Leo­nard Tăna­se.

S‑au înche­iat nego­ci­e­ri­le pen­tru urmă­to­rul mem­bru ALDE în Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, care să îl înlo­cu­ias­că pe Daniel Lear­ciu. Este vor­ba des­pre Leo­nard Tăna­se, actu­al­men­te con­si­li­er local la Man­ga­lia. Acte­le ALDE vor fi depu­se joi la CJC, și tot joi este pro­gra­ma­tă o con­fe­rin­ță de pre­să în care s‑a anun­țat (încă de marți) că va par­ti­ci­pa și Tăna­se.

Cu alte cuvin­te, con­du­ce­rea ALDE lua­se deja deci­zia să “sară” pes­te alți mem­bri de par­tid din lis­ta pen­tru CJC, pen­tru a se ajun­ge la Tăna­se. Nego­ci­e­rea are în spa­te urmă­to­rul cal­cul: noul pre­șe­din­te al ALDE Con­stan­ța, Ioan Popa (fost libe­ral), vrea să mai obți­nă un man­dat de par­la­men­tar, iar în jude­țul Con­stan­ța se bazea­ză pe voturi de la Man­ga­lia.

De pre­ci­zat că pre­șe­din­te­le PMP Con­stan­ța, Cla­u­diu Palaz, a reac­țio­nat deja la infor­ma­ții, pre­ci­zând că ale­șii jude­țeni ai PMP vor vota împo­tri­va aces­tei pro­pu­neri.

A.C., replicaonline.ro, 27.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele