Băuți la volan — pericole publice, în Mangalia, Medgidia, Năvodari, Oltina, Topraisar, Mihail Kogălniceanu

0
538

La data de 9 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 45 de ani din Bucu­rești, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Por­tu­lui din Man­ga­lia, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor alco­o­li­ce.


La data de 10 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 50 de ani din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Vasi­le Lupu din Med­gi­dia, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­ții au fost con­duși la spi­tal pen­tru a li se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce pen­tru sta­bi­li­rea alco­o­le­mi­ei, iar în ambe­le cau­ze poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


La data de 9 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Olti­na au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 28 de ani, din loca­li­ta­tea Olti­na, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DJ 391A, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor alco­o­li­ce.

Tână­rul a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce pen­tru sta­bi­li­rea alco­o­le­mi­ei.


La data de 9 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 28 ani, din Năvo­dari care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Eter­ni­tă­ții din loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor alco­o­li­ce și fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

Tână­rul a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce pen­tru sta­bi­li­rea alco­o­le­mi­ei.


La data de 8 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 60 de ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DJ 395, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor alco­o­li­ce.

Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se pre­le­va pro­be bio­lo­gi­ce pen­tru sta­bi­li­rea alco­o­le­mi­ei.


La data de 8 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 31 de ani, din loca­li­ta­tea Doro­ban­țu, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DN 2A, fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 11.09.2018. (sur­sa: IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply