Alt ACCIDENT la 23 August!
Un șofer aflat sub influența alcoolului a accidentat o adolescentă, în drum spre Mangalia

0
1711

Un băr­bat în vâr­stă de 62 de ani, la data de 26 sep­tem­brie a.c., a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții 23 August din jude­țul Con­stan­ța, iar la inter­sec­ția cu DC 5, a acci­den­tat ușor o mino­ră, de 16 ani, care se anga­ja­se in tra­ver­sa­rea dru­mu­lui pe mar­ca­jul pie­to­nal.

Șofe­rul con­du­cea din­spre Con­stan­ța către Man­ga­lia și se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce (0,23 mg/l). Poli­țiș­tii ruti­eri au declan­șat o anche­tă în vede­rea sta­bi­li­rii cu exac­ti­ta­te a tutu­ror împre­ju­ră­ri­lor în care s‑a petre­cut nefe­ri­ci­tul eve­ni­ment.

L.C., replicaonline.ro, 26.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply