Accident de muncă în staţiunea Olimp. Bărbat decedat, rămas încarcerat [VIDEO]

0
833

Acci­dent de mun­că în sta­ţiu­nea Olimp. Băr­bat dece­dat, rămas încar­ce­rat (video).

Sal­va­to­rii inter­vin în aces­te momen­te în sta­ţiu­nea Olimp. Un băr­bat a rămas încar­ce­rat, după ce a căzut de la înă­lţi­me. Vic­ti­ma a dece­dat.

UPDATE: Poli­ţi­ş­tii din cadrul IPJ Con­stanţa pre­ci­zea­ză că a fost anun­țat ITM. Băr­ba­tul care a dece­dat avea 48 de ani.

Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor, mun­ci­to­rul a căzut de la eta­jul al doi­lea al unui hotel, într-un țăruș meta­lic.

Hote­lul unde lucra aces­ta era în rea­bi­li­ta­re. Băr­ba­tul a căzut de pe o sche­lă, de la o înăl­ți­me de apro­xi­ma­tiv 4 metri.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 03.09.2018.


UPDATE 2 - (IPJ Con­stan­ta):

La data de 3 sep­tem­brie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un au fost sesi­zați, prin­tr-un apel 112, că pe raza sta­țiu­nii Olimp, în apro­pi­e­rea unei ane­xe a unei uni­tăți hote­li­e­re, un băr­bat ar fi sufe­rit un acci­dent de mun­că.

Aju­nși la fața locu­lui, poli­țiș­tii con­stăn­țeni, ală­tu­ri de echi­pa­je de la ambu­lan­ță și SMURD, au con­sta­tat că este vor­ba des­pre un băr­bat, în vâr­stă de 47 ani, domi­ci­li­at într‑o loca­li­ta­te din jude­țul Călă­rași.

Ulte­ri­or, cadre­le medi­ca­le au decla­rat dece­sul per­soa­nei în cau­ză. Cor­pul neîn­su­fle­țit a fost trans­por­tat la mor­ga Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal Man­ga­lia pen­tru efec­tu­a­rea necrop­si­ei și sta­bi­li­rea cu exac­ti­ta­te a cau­ze­lor dece­su­lui.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply