22 septembrie — “World Car Free Day” — Ziua internațională fără mașină

0
356

22 sep­tem­brie — “World Car Free Day” — Ziua inter­națio­na­lă fără mași­nă.

World Car Free Day” pro­pu­ne con­du­ca­to­ri­lor de auto­tu­ris­me din lumea intrea­ga sa-si lase aca­sa masi­na pen­tru o zi. Eve­ni­men­tul pro­mo­vea­za mer­sul pe jos, pe bici­cle­ta si in ulti­ma instan­ta cel cu mij­loa­ce­le de trans­port in comun.

Ziua inter­na­tio­na­la fara masi­na” a luat nas­te­re in anul 1973, in peri­oa­da cri­zei petro­lu­lui si a ince­put sa gene­re­ze pro­iec­te in spri­ji­nul cau­zei ince­pand cu anul 1994. 

Anul aces­ta, in Lon­dra vor fi inchi­se cir­cu­la­ti­ei 50 de strazi, in sco­pul sus­ti­ne­rii eve­ni­men­tu­lui. Acti­vis­tii soci­al-media sunt de pare­re ca este foar­te putin pen­tru un oras atat de mare, dar recu­nosc ca repre­zin­ta un ince­put in lup­ta pen­tru dimi­nu­a­rea macar pen­tru o zi a volu­mu­lui imens de gaze de esa­pa­ment, pro­dus de auto­tu­ris­me­le ce stra­bat metro­po­la. Actiuni simi­la­re se vor des­fa­su­ra la Paris si Bru­xe­l­les si in mul­te ora­se din Sta­te­le Uni­te.

Chiar daca la noi, ca pie­ton abia mai poti stra­ba­te pe tro­tu­a­re­le ingus­te, une­ori blo­ca­te de masini, in alo­curi ine­xis­ten­te, iar in auto­bu­ze este ade­sea inghe­su­ia­la, sau nu vin des­tul de repe­de si nu te duc exact aco­lo unde iti dores­ti, iar ca bici­clist de cele mai mul­te ori intam­pini difi­cul­tati in tra­fic sau devi­ne de a drep­tul peri­cu­los sa te depla­sezi, va invi­tam sa par­ti­ci­pati activ la acest eve­ni­ment.

Sam­ba­ta, 22 sep­tem­brie, lasati-va masi­ni­le aca­sa!

Un pas mic, dar impor­tant in sus­ti­ne­rea mobi­li­ta­tii urba­ne, a sca­de­rii ris­cu­lui de acci­den­te ruti­e­re si a imbol­na­vi­rii dato­ri­ta expu­ne­rii la un aer polu­at. Redes­co­pe­ri­ti la pas sau din mer­sul bici­cle­tei fru­mu­se­tea ora­su­lui, locuri rama­se neob­ser­va­te in goa­na coti­dia­na cu auto­tu­ris­mul!


Man­ga­lia News, 20.09.2018. (sur­sa: facebook.com/PolarisMHolding).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele