Ziua Marinei, la Mangalia. PROGRAMUL manifestărilor

0
1580

Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia și Pri­mă­ria orga­ni­zea­ză, mier­curi, 15 august, ample mani­fes­tări pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea Zilei Mari­nei Româ­ne. Mii de spec­ta­tori sunt aştep­ta­ţi, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, înce­pând cu ora 09.45, să asis­te la eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te de mili­ta­rii For­țe­lor Nava­le Româ­ne. 

Mani­fes­tă­ri­le vor debu­ta cu un cere­mo­n­i­al mili­tar repre­zen­tat de întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. Vor urma, con­form pro­gra­mu­lui, cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os şi exer­ci­ţii mili­ta­re sur­pri­ză. După exer­ci­ţi­i­le mili­ta­ri­lor, zeul Nept­un va decla­ra des­chi­se jocu­ri­le mari­nă­reşti.

Pe par­cur­sul între­gii zile, cei pre­zenți vor avea pri­le­jul să cunoas­că îndea­proa­pe atât jocu­ri­le mari­nă­rești, cât și exer­ci­ți­i­le de for­ță și teh­ni­ca de lup­tă a mili­ta­ri­lor For­țe­lor Nava­le Româ­ne. Mani­fes­tă­ri­le pri­le­ju­i­te de marea săr­bă­toa­re a mari­na­ri­lor vor mai cuprin­de și un con­cert de muzi­că de fan­fa­ră, dar şi un spec­ta­col artis­tic susţi­nut de cola­bo­ra­tori ai Cer­cu­lui Mili­tar.

Cele­bra­rea Zilei Mari­nei Româ­ne se va înche­ia în jurul ore­lor 22.00, cu un foc de arti­fi­cii, pre­cum şi cu cel mai  emo­țio­nant moment – retra­ge­rea mari­na­ri­lor către cazar­mă cu torţe în mâini, defi­lând pe fale­za din Por­tul Turis­tic, până la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 15.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply